Přístroje pro měření počtu nanočástic – rychlé, efektivní výsledky

Nanočástice jsou zrádné. Kromě neblahých účinků na lidské zdraví a na životní prostředí jsou navíc těžko detekovatelné. O to víc je důležité při jejich měření využívat vhodný měřicí přístroj.

Tyto přístroje pro měření nanočástic jsou schopné změřit distribuci velikosti částic, i když je obsah vzorku velmi malý při velké koncentraci. Použití analyzátoru spalin by se nemělo podceňovat, zvláště ve vztahu k minimalizaci zdravotních rizik. Ve znečištěném prostředí je o to důležitější, abyste byli schopni zhodnotit stav situace a odpovědně reagovat.
 

Nanoparticles

Co vzít v úvahu při výběru vhodného přístroje pro měření nanočástic:

 • Možnost použití bez radioaktivních zdrojů
 • Dlouhá živostnost přístroje
 • Měření koncentrace počtu částic
 • Dobré časové rozlišení
   

Přístroj pro měření počtu nanočástic

Čítač počtu nanočástic

Důležitost měření nanočástic

Nanoparticles diesel soot

Nanočástice jsou často podceňované nebezpečí, které nás ovlivňují nejen ve formě výfukových plynů. Zvláště v průmyslu může často docházet ke znečištění nanočásticemi z různých strojů a zařízení. Tento proces je v podstatě neviditelný, ale následky jsou velmi závažné. Nanočástice mohou pronikat do našeho těla a krevním oběhem se dostat až do mozku.

Studie dokázaly, že nanočástice zvyšují rozvoj plicních a kardiovaskulárních onemocnění. A je také podezření na to, že způsobují poškození nervového systému. Je proto nesmírně důležité, aby byly emise obsahující nanočástice v průmyslovém odvětví zohledněny a kontrolovány. Pro toto je ideální využít analyzátory spalin a detektory úniku.
 

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.


Osoby pracující v místech, kde běžně dochází k vypouštění emisí s nanočásticemi jsou vystaveni zdravotním rizikům každý den. Přístroje pro měření nanočástic Vám pomáhají kontrolovat množství nanočástic v prostředí. Takový přístroj je schopný změřit koncentraci nanočástic ve vybrané oblasti a podat spolehlivé výsledky a umožnit tak provést včasná nápravná opatření, je-li tomu třeba. Některá pracoviště jsou zvláště náchylná ke znečištění nanočásticemi.

Při provádění měření nanočástic přímo v místě jejich výskytu, máte tu výhodu, že kromě jejich koncentrace můžete zjistit i jejich střední velikost.

Nanoparticles: Soldering and welding workstations

Přístroje pro měření nanočástic od Testo jsou totiž mobilní měřicí přístroje, měření lze provádět v různých oblastech..

Následující vlastnosti jsou zvláště důležité pro přístroj pro měření nanočástic:

 • Měření koncentrace částic a jejich střední velikosti
 • Ukládání výsledků měření
 • Nevyžaduje žádné provozní prostředky

Přístroj pro měření nanočástic, který nevyžaduje provozní zdroje

Portable nanoparticle counter

Chcete-li si pořídit přístroj pro měření jemných částic, je vhodné se ujistit, že daný přístroj nevyžaduje žádné provozní prostředky. Otázka (ne)využívání provozních prostředků je zvláště důležitá. Existují totiž měřicí přístroje, které bez nich nejsou schopné pracovat. Avšak to není případ u měřicích přístrojů od Testo. Provozní prostředky se rozumí např. provozní kapaliny či jiné zdroje. V některých případech musí být tyto zdroje radioaktivní původem.

Pokud používáte měřicí přístroje, které se bez pracovních prostředků neobejdou, tak vlastně zvyšujete znečistění pro osoby, které provádějí měření. V dnešní době se již není nutné uchylovat k radioaktivním zdrojům. Místo toho existují ruční měřicí přístroje, které nevyžadují žádné pracovní prostředky.

Detektor úniku jako volitelný, přídavný bezpečnostní nástroj:

 • Testování částic uvnitř specifické oblasti
 • Omezení potenciálních úniků u vybavení
 • Rychlejší opravy úniků
   
Measure nanoparticles with the handheld instrument

Měření nanočástic pomocí příučního měřicího přístroje

Příruční měřicí přístroj pro měření nanočástic z nabídky Testo je velmi dobrou volbou, především díky své flexibilitě a snadné obsluze. Je navržen tak, abyste si jej mohli kdykoliv vzít s sebou na cesty.

Přístroj je také zajímavý svým intervalem měření 1 s. Můžete tedy provádět měření ve velmi krátkých časových intervalech a vyhodnotit situaci, je-li znečištění v měřené oblasti krátkodobé či dlouhodobé. Toto dělá z analyzátoru spalin velmi cenného pomocníka v oblasti průmyslu.
 

Brožura testo DiSCmini

Count nanoparticles

Typické oblasti pro měření nanočástic

Pokud si stále nejste jisti, jestli je pro Vás přístroj pro měření nanočástic výhodný, přehled typických oblastí využití Vám jistě pomůže v rozhodování. Přístroje z naší nabídky jsou primárně určeny pro měření expozice osob nanočásticím na pracovištích.

V těchto případech mohou nanočástice pocházet např. z výparů při svařování nebo z výfukových plynů benzínových motorů. Zvláště v průmyslu se nanočástice vyskytují velmi často a právě díky vhodnému měřicímu přístroji je lze snadno odhalit. Avšak přístroj lze použít i pro kontrolu oblastí, kde se zdržují jisté rizikové skupiny, např. astmatici.

Přehled typických použití přístrojů pro měření nanočástic:

 • Kontrola nanočástic v průmyslových emisích
 • Kontrola expozice nanočásticím na pracovištích
 • Kontrola oblastí, kde se vyskytují rizikové skupiny osob
   
Nanoparticle analyzer

Koupě přístroje pro měření nanočástic od společnosti Testo

Pokud si přejete otestovat úroveň znečištění ve Vaší firmě jedním z našich přístrojů pro měření nanočástic, z naší nabídky si jistě vyberete.

Zde se dozvíte více informací o vlastnostech přístroje, a zda je vhodný pro Vaši aplikaci.