Van Tilburg Energie Design testuje analyzátor spali testo 300

Reference

"Při své práci jsem vždy odkázán na své měřicí přístroje. Zejména ukládání a zpracování naměřených dat je stále důležitější. Proto jsme si před časem sedli a vymysleli, co potřebuji, abych mohl svou práci dělat co nejlépe. Abych získal informace, hovořil jsem na veletrhu VSK v Utrechtu s konzultantem společnosti Testo. Velmi brzy mi bylo jasné, že testo 300 a testo 400 budou pro mou práci ty správné měřicí přístroje. Jeden z mých kolegů v práci mi řekl o promo akci společnosti Testo, v níž bylo možné vyhrát nový testo 300. Zúčastnil jsem se a skutečně jsem vyhrál! Skvělé!

Analyzátor spalin testo 300 používám hlavně k seřizování zařízení při uvádění do provozu. Měřicí přístroj je uživatelsky přívětivý a díky velkému displeji mám všechny údaje přímo na očích a mohu je ukládat a exportovat.

Přístroj pro měření kvality ovzduší testo 400 používám k provádění měření kvality ovzduší v případě stížností na kvalitu ovzduší v interiéru. Velkou výhodou této multifunkční sady měřicích přístrojů je, že mohu provádět měření kontinuálně. Později vyexportuji naměřená data Excelu a dále je zpracovávám. Velmi přesně funguje také měření vzduchu pomocí Pitotovy trubice nebo sondy s horkým drátkem. I zde je výhodou, že mohu ukládat data pro každého zákazníka. Dokonce lze měření samostatně pojmenovat a uložit. Existují k tomu různé možnosti, a to je také užitečné, pokud chcete data později dále zpracovávat.

Jedinou nevýhodou pro mě je, že kvůli velkému displeji musím měřicí přístroj nabíjet častěji než svůj starý přístroj. Pokud si ho však pečlivě hlídáte, ani to není velký problém, stačí ho předtím nabít.

Celkově jsem se svými měřicími přístroji Testo velmi spokojen. Zvláště se mi líbí uživatelská přívětivost přístrojů testo 300 a testo 400. Pokud zvládáte práci s telefonem, jsou tyto měřicí přístroje pro vás to pravé."

Sebastiaan Moonen
servisní technik Tilburg Energie Design (Nizozemsko)

Sebastiaan Moonen with testo 300

Společnost

Van Tilburg Energie Design působí především v oblasti škol, obchodních budov, domů s pečovatelskou službou a dalších veřejných budov.

Sebastiaan Moonen pracuje jako servisní technik ve společnosti Van Tilburg Energie Design přibližně pět a půl roku a je zodpovědný za uvádění nových zařízení do provozu a jejich seřizování, stejně jako za údržbu a opravy stávajících systémů.

Logo Van Tilburg