Děkujeme Vám za zájem o náš whitepaper „Sledování CO2 a vnitřního klima“

Dozvíte se:

  • Jaké existují hraniční hodnoty CO2 pro interiéry budov
  • Jaké úrovně CO2 jsou zdraví škodlivé
  • Jaké speciální faktory musí být zohledněny ve školách, školkách a univerzitách
  • Jaké existují metody měření a sledování úrovně CO2

Registrujte se nyní a získejte bezplatný přístup k našemu whitepaperu.

Help

c42695fad0986eeb918f7ec68f8a7c36fa32c727
Confirm
Found draft
Found draft
Found drafts
Existing form data found
Form Submitted
Review Form Validation Messages
Unable to complete action
Confirmation