Nový monitorovací systém pro kontrolu vnitřního klimatu v muzeích, školách, veřejných budovách, výrobních a kancelářských prostorách.

Climate monitoring in museums

Každý člověk má svůj vlastní pocit příjemného klimatu - stejně jako většina objektů v muzeích a archivech. Avšak oproti nám se nemohou obrazy, sochy nebo antické knihy přizpůsobovat a jsou stále odkázány na správné okolní podmínky.

Monitorovací systém testo 160 Vám přitom pomůže kompletně a zároveň nenápadně ochránit umělecké předměty před plísní, vyblednutím, korozí nebo zdeformováním.

Přejete si poradit?

Máte dotazy?
Rádi Vám pomůžeme.

Vaše výzva

Museum

Umělecká díla jsou nanejvýš citlivá na kolísání okolní podmínek v prostorech, ve kterých jsou vystavována nebo skladována.

 • Prostorové klima, světelné záření a kvalitu vzduchu sledovat všude tam, kde mají vliv na stav exponátů – a tím na jejich hodnotu
 • Zajištění příjemného klimatu pro návštěvníky a dohlížející personál ve výstavních prostorech

Naše řešení

Monitoring system testo 160

S monitorovacím systémem testo 160 sledujete teplotu, vlhkost, intenzitu osvětlení, UV záření a koncentraci CO2 kontinuálně, automatizovaně a nenápadně.

 • Malé konstrukční rozměry a možnost individuální úpravy krytu pouzdra
 • Individuální funkce alarmu (e-mail & SMS)
 • Nepatrné nároky na instalaci a provoz
 • Přenos naměřených hodnot do úložiště Cloud pomocí WLAN

Whitepaper

Into the Testo Cloud with Wi-Fi

Into the Testo Cloud with Wi-Fi

Compact professional article on the most important standards for online data storage.

 • Benefits of cloud solutions
 • Recommendations for safety measures

Odborný článek

Indoor climate knowledge

 Exkluzivní odborný příspěvek s kompaktními znalostmi o klimatu od diplomovaného restaurátora M. A. Cord Brune.

 

 • 13 faktorů vlivu na Vaše umělecké a kulturní sbírky
 • Konkrétní doporučované postupy k ochraně Vašich exponátů

Whitepaper: Data logger vs thermo-hygrograph

Data logger vs thermo-hygrograph

The advantages of climate monitoring using data loggers are explained in a detailed and informative way.

 • Advantages of data loggers compared with thermo-hygrographs
 • Requirements for data loggers in museum

Ten správný model pro každého

Pro měření teploty a vlhkosti

 • Záznamník s integrovaným senzorem teploty a vlhkosti

Pro měření teploty a vlhkosti s možností připojení dvou externích sond

 • Záznamník s integrovaným senzorem teploty a vlhkosti
 • Možnost připojení pro 2 další sondy

Pro měření teploty, vlhkosti, intenzity světla a UV záření

 • Záznamník s integrovaným senzorem teploty a vlhkosti
 • Integrované senzory pro měření intenzity světla a UV záření

Pro výstavy a výstavní skříně

 • Záznamník s přípojkami pro 2 sondy: teploty a vlhkosti, intenzity světla nebo kombinované UV+lux

Pro kvalitu vzduchu v místnosti

 • Záznamník s integrovaným senzorem teploty a vlhkosti
 • Interní senzor pro CO2 a atmosférický tlak

Nenápadný, kompletní a všude: zvláštní charakteristiky

Možnost individuální úpravy krytu pouzdra

Deco-cover for testo 160

Splyne s pozadím

 • Jednoduché nasunutí na záznamník
 • Kryt záznamníku Deko-Cover lze nalakovat, pomalovat, polepit
 • Záznamník splyne s pozadím, plná pozornost Vašim dílům/artefaktům

Připojitelné externí senzory

testo 160 external sensor

Připojitelné externí senzory

 • Ideální pro vitríny, ve kterých nelze umístit záznamníky
 • Senzory pro °C, %rv, Lux, mW/m2
 • Také pro klimatizované vitríny


The Testo Cloud

Testo cloud for testo 160

Přehled kdykoliv a o všem

 • Snadné přenesení naměřených hodnot přes WLAN do úložiště online
 • Data lze kdykoliv vyvolat
 • Pomocí aplikace App nebo internetového prohlížeče

Funkce alarmu při překročení hraničních hodnot

testo 160 alarm function

Neustále na stráži

 • Okamžité vyslání alarmu pomocí SMS a/nebo e-mailu
 • Oddělený alarm pro intenzitu osvětlení