Záznamník CO₂ – přístroje pro měření koncentrace plynu

Koncentrace CO₂ uvnitř prostor nebo oblastí může mít vliv na lidské zdraví a také na skladované výrobky a zboží. O to důležitější je, disponovat detailním měřením a moci tak rychle zareagovat, když se hodnoty pohybují špatným směrem. Aby bylo možné provádět zaznamenávání hodnot CO₂, nabízí se použití záznamníku dat pro CO₂. Záznamníky dat pro měření koncentrací plynu jsou koncipovány tak, aby umožňovaly znázornění dat a také jejich vyhodnocování.
Jestliže potřebujete záznamník CO₂, existují faktory, které hrají pro výběr důležitou roli:

 • Detailní znázornění hodnot
 • Ochrana dat i při ztrátě napájení
 • Kombinace měření plynu, teploty a vlhkosti
 • Přesné měřicí přístroje
 • Jednoduchá manipulace
 • testo 160 IAQ testo 160 IAQ

  testo 160 IAQ - Wifi záznamník dat s displejem a integrovanými senzory pro teploty, vlhkost, CO2 a atmosférický tlak

  Obj.č. 0572 2014

  15,670.00 Kč
  vč. DPH  18,960.70 Kč
  • Ideální pro sledování kvality vzduchu v místnosti (IAQ)
  • Jednoduchá instalace, integrace a obsluha – uživatelsky velmi příjemný díky zobrazení kvality vzduchu na principu semaforu
  Produkt

If you need a CO₂ logger, there are some factors which have an important role to play when it comes to selection:

 • detailed display of the values 
 • data protection, even when there is a loss of power
 • combination of the measurement of gas, temperature and humidity
 • precise measuring instruments
 • easy handling

 

Detaily výrobku a použití

Výstavní prostory

CO₂ data logger in museums
Umění je náročné a i návštěvnící se musí cítit dobře.

Obytné a pracovní prostory

Data loggers for measuring CO₂ concentration in buildings
Špatná kvalita vzduchu v prostoru vede k únavě a k oslabení koncentrace.

Ke stažení: odborný článek

Zaznamenávání CO₂ – využití detailně znázorněných měřených hodnot

Koncentrace CO₂ v budovách může mít různou úroveň. Hrají zde roli různé faktory. Samotný obsah může mít zřetelný vliv na kvalitu vzduchu v místnosti. Právě v místnostech, ve kterých provádí své aktivity mnoho lidí, je optimalizace ventilačního chování zpravidla nezbytná. Nepříjemné zápachy jsou upozorněním na to, že je koncentrace CO₂ příliš vysoká. To může vést k bolestem hlavy a k nevolnosti. Se záznamníkem CO₂ je možné si obstarat přehled o úrovni koncentrace. Můžete tak lépe vyhodnotit, kde lze ještě ventilační chování přizpůsobit.

Avšak nejenom v oblasti obytných a pracovních prostor je koncentrace CO₂ nezbytnou měřenou veličinou. Záznamníky CO₂ se používají také u průmyslových a hospodářských zařízení. Lze tak pomocí záznamníku tlaku ze sledování zařízení využít, protože díky výsledkům měření lze rychleji provést adaptaci větrání. Částečně je zapotřebí nejenom provést přirozenou výměnu vzduchu, ale použít injekce ve formě tracerového plynu. O to důležitější je moci posoudit pomocí záznamníku CO₂, kdy je přidání injekcí nutné.

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt
Data loggers for measuring CO₂ concentration in buildings

Vyhodnocování výsledků měření by mělo probíhat pokud možno pravidelně. Je to nicméně důležité právě při měření hodnot CO₂, abyste mohli rychle reagovat. Dobrý záznamník dat disponuje vizuální a akustickou výzvou, pokud dojde k překročení normálních hodnot. Normální hodnoty můžete zadat sami a stanovit tak, jaké koncentrace by neměly být překrokčeny.
Dalším bodem při nákupu je ukládání dat. Přirozeně se může stát, že přístroj je bez proudu nebo je akumulátor vybitý. Dojde-li je ztrátě dat, je to mrzuté a může to vést k trvalým problémům. Proto se doporučuje integrované ukládání dat, i když dojde k výpadku proudu.
V zásadě jsou u záznamníku CO₂ užitečné následující funkce:

 • Velmi široký měřicí rozsah
 • Možnosti pro viziuální a akustický alarm
 • Detailní zobrazení koncentrace CO₂
 • Nastavitelné intervaly záznamu
 • Bez ztráty dat při výpadku proudu

Zaznamenávání oxidu uhličitého – praktické a přehledné znázornění

Záznamník CO₂ se používá pro zaznamenávání oxidu uhličitého v různých oblastech. Samotné zaznamenávání je pro Vás zvláště důležité, abyste mohli efektivní a stálé vyhodnocování hodnot plynu posoudit. Částečně může být užitečné sáhnout po systému monitorování dat. Systém přenáší data dál do počítače a také do chytrého telefonu. I zde je možné propojení s akustickým alarmem.

Nezávisle na tom, zda má být přístroj pro měření dat použit v průmyslové oblasti nebo v kancelářských prostorech, školách nebo mateřských školkách, přináš přesné měření různé výhody:

 • Stálý přehled o vývoji zatížení plynem CO₂
 • Rychlá reakce při špatných hodnotách
 • Zatížení plynem rychleji pod kontrolou
Data monitoring system with CO₂ data logger

Online hledání záznamníků CO₂ Testo

Se záznamníkem CO₂ Testo získáte přístroj, který lze díky své jednoduché manipulace optimálně použít. Díky profesionálnímu měření je možné si zajistit velmi dobrý přehled o zatížení plynem.

Navíc je možné doporučený záznamník dat pro CO₂ kombinovat s dalšími měřicími přístroji pro zajištění optimálního klimatu. Můžete tak použít záznamník teploty nebo záznamník teploty a vlhkosti vzduchu. Přístroje pro měření CO₂ jsou již částečně opatřeny dodatečným měření teploty.

Existuje-li další požadavek, mít přehled o hodnotách UV záření, může se vyplatit investice do záznamníku UV záření. V pohyblivých oblastech, jako je přeprava, může navíc důležitá měřená data poskytovat záznamník otřesů.

Data loggers for CO₂, temperature, humidity, UV and shock
Analysis of a CO₂ data logger

Záznamník pro oxid uhličitý s WiFi

U záznamníků dat pro měření CO₂ existují přístroje, které jsou opatřeny WiFi. WiFi záznamníky dat mají tu výhodu, že je sledování hodnoty ještě jednodušší. Právě při sledování více oblasti nebo velkých úseků je užitečné, když umí záznamník přenášet hodnoty přes WiFi do dalšího koncového přístroje.

Přehled výhod záznamníku dat:

 • Možnost trvalé doby použití
 • Možnost jednoduché a rychlé manipulace
 • Možnost vytvoření PDF