Přemýšlejte o výrobě pevných částic sazí v novém světle

Přemýšlejte o výrobě pevných částic sazí v novém světle

Otázka spalin posunula do centra pozornosti mimo jiné téma filtrů pevných částic pro spalovací motory. V zásadě se jedná o otázku: jak účinné jsou filtry pevných částic pro spalovací motory a jak se dá jejich účinnost co možná nejvíc efektivním způsobem měřit a kontrolovat?

Pro nalezení adekvátních odpovědí musí být pomocí cíleného použití vhodné měřicí techniky zaručeny následující základní standardy:
 

 • Generování pevných částic ve velikosti nano
 • Jednoduchá regulovatelnost koncentrace a velikostí částic
 • Stabilní reprodukovatelná funkce a nepatrné prostoje

Požadavek

Vývoj motorů

V praxi se často jako generátor pevných částic používá skutečný dieselový motor. Takto vygenerované výsledky jsou však drahé, nestabilní a jsou náchylné k prostojům.

Pokud se výsledky měření generují prostřednictvím tradiční metody se spalovacím motorem, může dojít k následujícímu:
 

 • Velikost a koncentrace pevných částic sazí je regulovatelná pouze omezeně
 • Vysoké náklady na údržbu a opravy
 • Spotřeba fosilního paliva
 • Složitá obsluha
 • Větší rozsah kolísání výsledků měření

Řešení

Generátor pevných částic testo REXS
testo REXS soot generator

Generátor pevných částic testo REXS všechny tyto problémy eliminuje. Má dlouhou životnost, je robustní a je nenáročný na obsluhu. Novinka od firmy Testo vyrábí sazové částice složením a velikostí velmi podobné sazím z motorové nafty. Na rozdíl od spalovacího motoru je proud spalin generovaný přístrojem testo REXS konstantní, stabilní a kdykoliv reprodukovatelný.

Výhody:

 • Hospodárnější způsob práce s provozními náklady sníženými až na 80%
 • Efektivní měření díky technice difuzního plamene
 • Stabilní a kdykoliv reprodukovatelný proud spalin
 • Standardní velikost částic 65, 80 a 110 nm; volitelně lze generovat částice o velikosti od 30
   do 120
 • Ideální pro kalibraci testovacích zařízení pro motory a k testování filtrů pevných částic
   (DPF, GPF)
 • Bez spotřeby fosilních paliv

Aplikační příklad

Testo application example

Jak lze zásadně zvýšit efektivitu při vývoji motorů a při kalibraci testovacích zařízení pro motory?

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 222 266 700
E-Mail: info@testo.cz