Snadné použití, rychlé výsledky a bezpapírová dokumentace

S těmito 5 užitečnými funkcemi budete připraveni

testo 557 operation

1. Snadné použití

 • Možnost ovládání jednou rukou
 • Rychlejší výsledky
 • Méně chyb měření
Testo manifold display

2. Jasně čitelný displej

 • Přehledné výsledky
 • Grafický průběh
 • Intuitivní aplikace
Smart Probes documentation

3. Digitální dokumentace

 • Žádné papírování
 • S fotografiemi
 • E-mailové zprávy v PDF
Refrigerant manifold

4. Více flexibility

 • Uložená všechna chladiva
 • Servisní přístroje s automatickým módem tepelného čerpadla
 • Chytré sondy Testo s dosahem bluetooth 100 metrů
Testo robust

5. Spolehlivá odolnost

 • Dlouhá životnost baterie
 • Žádné úniky
 • Vysoce kvalitní zpracování

Perfektní pro údržbu - perfektní pro testování

testo 557
Digitální servisní přístroj v sadě

testo 557 kit
 • Automatický výpočet systémových parametrů
 • Automatický režim pro tepelná čerpadla
 • Automatické měření absolutního tlaku
 • Měření vakua externí sondou

testo 550:
Digitální servisní přístroj v sadě

More
 • Automatický výpočet systémových parametrů
 • Automatický režim pro tepelná čerpadla

Chytré sondy testo
sada pro chlazení

Testo Smart Probes Refrigeration
 • 2 přístroje pro měření vysokého tlaku, 2 klešťové teploměry
 • Měření tlaku beze ztrát chladiva
 • Ovládání přes aplikaci

testo 552
Vakuometr s bluetooth

testo 552
 • Vyhovuje tlakovým specifikacím výrobce
 • Vzdálený monitoring měření přes aplikaci
 • Více bezpečnosti pomocí alarmu

testo 316-3
Detektor úniku chladiva

testo 316-3
 • Vyhledá úniky i v kontaminovaných oblastech
 • Detekuje i ty nejmenší úniky
 • Vizuální a akustický alarm

testo 770-3
Klešťový ampérmetr s bluetooth

testo 770-3
 • Praktický klešťový mechanizmus ideální pro stísněné prostory
 • Zobrazení průběhu měření v aplikaci

Získejte ještě více toho, co potřebujete

regrigeration-2020-promo-3508x2840.jpg
Zakupte si testo 557 nebo digitální servisní přístroj testo 550 v sadě do 30.06.2020 a obdržíte zdarma vysoce kvalitní multifunkční nástroj od společnosti Wera v hodnotě 1.550.- Kč bez DPH.

3 kroky k získání vašeho multifunkčního nástroje

1. Zakupte promo sadu
2. Zaregistrujte přístroj
3. Získejte poštou multifunkční nástroj

Registrace

Help

08f1bd0a5f9319b1adf34afc961bdf52a03fa1a5
Confirm
Found draft
Found draft
Found drafts
Existing form data found
Form Submitted
Review Form Validation Messages
Unable to complete action
Confirmation

Podmínky účasti na promo akci "Testo chlazení 2020"

Pro účast na Promo akci Testo chlazení 2020 (dále jen "Promo akce") platí následující podmínky.

1. Organizátor
Organizátorem promo akce je Testo s.r.o., Jinonická 80, 158 00 Praha 5 (“Organizátor”).

2. Předmět promo akce
Předmětem promo akce je umožnění získat odměnu zdarma po zakoupení definovaného měřicího přístroje Testo testo 550 obj.č. 0563 1550 a testo 557 obj.č. 0563 1557(" Propagační přístroj") a po následné registraci se zasláním kopie faktury nebo dodacího listu.

3. Způsobilost k účasti
Způsobilé k účasti jsou fyzické osoby s bydlištěm v České nebo Slovenské republice (“účastník”). Zaměstnanci pořadatele, přidružené společnosti a další společnosti podílející se na koncepci a realizaci promo akce, jakož i jejich příbuzní, jsou z účasti vyloučeni. Účast je možná od 18 let.

4. Účast na promo akci
Aby se účastník mohl zúčastnit promo akce, musí zakoupit propagovaný přístroj od zúčastněného distributora nebo přímo od společnosti Testo v České nebo Slovenské republice, v období od 1.dubna 2020 do 30.června 2020, ať už vlastním jménem nebo v zastoupení společnosti. Účastník se musí poté zaregistrovat na adrese www.testo.com/promotion a ověřit nákup pomocí kopie své faktury nebo dodacího listu. Po ověření a potvrzení registrace bude účastníkovi odeslána odměna. Zákazník má možnost dokončit registraci do 31.července 2020.
Každý účastník se může promo akce zúčastnit pouze jednou za každý zakoupený propagační přístroj. Několikanásobná účast s rozdílnými údaji nebo s několika adresami a další manipulační opatření vedou k okamžitému vyloučení účastníka z promo akce.
Pro účast na promo akci souhlasí účastník s tím, že může pořadatel zpracovat osobní údaje účastníka pro reklamní účely (včetně osobních doporučení produktů).

5. Odměna
Po úspěšné kontrole způsobilosti obdrží každý účastník odměnu ve formě sady multifunkčního nástroje od společnosti Wera (WeraKraftformKompakt Tool Finder 1®). Organizátor zašle odměnu účastníkovi poštou. Riziko ztráty při přepravě přechází na účastníka a účastník tyto podmínky účasti akceptuje. Registrovaní účastníci, kteří jsou oprávněni k účasti, obdrží odměnu obvykle do 30 pracovních dnů od úspěšného ověření registrace na uvedené adrese. Pokud nelze odměnu doručit, může být účastník z akce vyloučen. V případě neočekávaně vysoké poptávky může dojít ke zpoždění dodávky.

Vyplacení v hotovosti je vyloučeno. Právo na odměnu je nepřenosné.

6. Odpovědnost
Organizátor neodpovídá za žádné škody, které vzniknou v průběhu realizace promo akce s výjimkou toho, že by organizátor nebo jeho zástupce způsobil škodu svoji hrubou nedbalostí nebo úmyslem nebo pokud by porušil smluvní (základní) povinnost. V případě mírného porušení základních povinností je odpovědnost pořadatele omezena na předvídatelné a smluvně typické škody. Odpovědnost v případě zavinění poškození života, těla nebo zdraví v důsledku škodlivého zatajení závad a odpovědnost podle právních předpisů o odpovědnosti za výrobek tím nejsou dotčeny.

7. Ochrana dat
Údaje účastníků zaznamenané v rámci akce budou zaznamenány, uloženy a použity pro propagační účely. Kompletní informace o ochraně osobních údajů pro příjem informací pro konkrétní účely jsou uvedeny v prohlášení o ochraně údajů na adrese https://www.testo.com/cz-CZ/spolecnost/company-legal-privacy-policy

8. Ostatní
Tyto podmínky účasti podléhají příslušnému právu České republiky, s výjimkou mezinárodního práva soukromého a úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.