Software PROF, vč. propojovacího kabelu USB mezi bází a PC - licence for 1-5 users 

Obj.č.  0572 0181

 • Základní balíček testo Saveris PROF s programem Web Access - licence pro 1-5 uživatelů

 • Software testo Saveris PROF: klientský a prohlížecí software včetně databáze - pro instalaci na PC nebo server

 • Testo Saveris Web Access: sleduje naměřené hodnoty flexibilně z libovolného zařízení přes prohlížeč - bez instalace softwaru

 • Analýza a grafické / tabulkové zobrazení naměřených dat; Přizpůsobitelná správa alarmů a hlášení

Se základním balíčkem testo Saveris PROF Software s webovým přístupem může až 5 uživatelů sledovat měřená data z dataloggeru testo Saveris na svém PC. Díky testo Saveris Web Access mohou uživatelé také pohodlně přistupovat k datům měření prostřednictvím prohlížeče pomocí libovolného počítače, smartphonu nebo tabletu.

51,300.00 Kč
vč. DPH  62,073.00 Kč

Popis produktu

Pomocí systému testo Saveris můžete profesionálně zaznamenávat automatizované sledování vlhkosti a teploty. Všechny naměřené hodnotyí jsou uloženy v databázi.
Pomocí základního balíčku testo Saveris PROF Software s funkcí testo Saveris Web Access mohou uživatelé testovat a analyzovat údaje z dataloggeru testo Saveris na svém PC. Díky testo Saveris Web Access mohou uživatelé také pohodlně přistupovat k datům měření prostřednictvím svého prohlížeče - pomocí libovolného počítače, smartphonu nebo tabletu.

Lokální instalace a využívání všech výhod softwaru testo Saveris PROF

Software testo Saveris PROF nainstalovaný lokálně na uživatelském PC, nabízí uživatelům systému test logger testo Saveris následující výhody:
 • Koncept klient / server: naměřené hodnoty mohou být monitorovány různými počítači připojenými k síti
 • Zabezpečené úložiště a více: všechny zaznamenané údaje o měření vlhkosti a teploty jsou centrálně archivovány a uloženy v software testo Saveris PROF. Zároveň software testo Saveris PROF umožňuje komplexní analýzu, grafické a tabulkové zobrazení a vyhodnocení všech zaznamenaných naměřených dat
 • Konfigurace automatických a manuálních přehledů PDF (za den / týden / měsíc)
 • Přizpůsobitelný systém správy alarmů: více než dvě osoby mohou být upozorněny, a to buď současně nebo postupně, pokud jsou překročeny kritické hodnoty. Můžete se rozhodnout zda chcete být informováni emailem nebo pomocí SMS.
 • Vizualizace naměřených dat: uživatelé softwaru testo Saveris PROF mohou ukládat fotografie strojů nebo místností a připojit je k datům měření z monitorování vlhkosti a teploty. Vizualizace umožňuje rychlé a snadné přiřazení měřených dat k měřenému místu
 • Plánování prohlídek pomocí kalendáře: pro sledování mobilních dat nabízí funkce plánování jasnou prezentaci plánovaných a dokončených dopravních operací

Prohlédněte si údaje o měření pomocí prohlížeče testo Saveris Web Access

Díky testo Saveris Web Access mohou základní uživatelé systému dataloggerů testo Saveris pohodlně monitorovat svá naměřená data, což ušetří mnoho času. S testo Saveris Web Access není nutné instalovat software testo Saveris PROF na každém počítači. Místo toho mohou uživatelé pohodlně přistupovat k naměřeným hodnotám prostřednictvím svého prohlížeče a využívat těchto výhod:
 • Vysoký stupeň flexibility: údaje o měření vlhkosti a teploty lze prohlížet prostřednictvím prohlížeče pomocí různých zařízení (PC, smartphone nebo tablet). V závislosti na konfiguraci IT infrastruktury je možné použít testo Saveris Web Access přes intranet tak i internet.
 • Intuitivní uživatelské rozhraní: uživatelské rozhraní testo Saveris Web Access je intuitivní bez potřeby časově náročného školení. Nabízí nejdůležitější funkce, které potřebuje uživatel  pro základní monitorování naměřených dat a potvrzení alarmů. Upozorňujeme, že pomocí funkcí testo Saveris Web Access nelze provádět žádné konfigurace systému. Ke konfiguraci potřebujete software testo Saveris PROF.
 • Požadavky na systém: Pro instalaci testo Saveris Web Access je vyžadován Microsoft IIS 7.5 nebo novější

Další licenční modely pro více uživatelů

Máte více než pět zaměstnanců, kteří chtějí získávat údaje o měření vlhkosti a teploty v systému dataloggeru testo Saveris? Žádný problém, sestavili jsme další licenční balíčky pro více uživatelů:
 • Licence pro dalšího uživatele (obj. 0572 0190): s touto licencí můžete aktivovat další uživatele softwaru testo Saveris PROF a umožnit uživateli přístup k datům měření pomocí testo Saveris Web Access
 • Licence pro neomezený počet uživatelů (obj. 0572 9999): s touto licencí můžete aktivovat neomezený počet uživatelů softwaru testo Saveris PROF a umožnit uživatelům přístup k datům měření pomocí testo Saveris Web Access

 

Rozsah dodávky

Základní balíček testo Saveris PROF s programem Web Access na CD, licence pro 1 až 5 uživatelů, vč. kabelu USB (od báze testo Saveris k PC) a návodu k obsluze.