Integrita dat ve farmaceutickém průmyslu: Požadavky a odpovídající přístupy k řešení

Děkujeme za Váš zájem o odbornou zprávu „Integrita dat jako součást automatického monitorování klimatických veličin ve farmaceutickém průmyslu“.

Klimatické podmínky prostředí jsou rozhodujícím faktorem ve výrobě a logistice v oblasti farmacie. Měření, zobrazování a ukládání naměřených hodnot musí být naprosto důvěryhodné. V naší odborné zprávě se dozvíte, které právní a technické požadavky jsou rozhodující a jak můžete dosáhnout integrity Vašich dat s důsledným a automatickým digitálním zpracováním naměřených dat.   

 

Kontaktujte nás

 Máte dotazy, nebo byste chtěli vyzkoušet testo Saveris Pharma přímo u Vás?

Zaregistrujte se a stáhněte si zdarma

Help

bf3e835e30aeb0abf7037229fef20c9e03750e38
Confirm
Found draft
Found draft
Found drafts
Existing form data found
Form Submitted
Review Form Validation Messages
Unable to complete action
Confirmation
Expert report data integrity