Integrita dat ve farmaceutickém průmyslu: Požadavky a odpovídající přístupy k řešení

Děkujeme za Váš zájem o odbornou zprávu „Integrita dat jako součást automatického monitorování klimatických veličin ve farmaceutickém průmyslu“.

Klimatické podmínky prostředí jsou rozhodujícím faktorem ve výrobě a logistice v oblasti farmacie. Měření, zobrazování a ukládání naměřených hodnot musí být naprosto důvěryhodné. V naší odborné zprávě se dozvíte, které právní a technické požadavky jsou rozhodující a jak můžete dosáhnout integrity Vašich dat s důsledným a automatickým digitálním zpracováním naměřených dat.   

 

Kontaktujte nás

 Máte dotazy, nebo byste chtěli vyzkoušet testo Saveris Pharma přímo u Vás?

Zaregistrujte se a stáhněte si zdarma

Help

403e8ec68340b8b547466a9660f173080dc4c758
Potvrďte
Akci nebylo možné dokončit
Expert report data integrity