Efektivní a spolehlivá správa kvality.

Spolu s testo Saveris Retail Chain …

Landingpage_testo_Solution_Retail_Chain_V2_Qualitaetsmanagement_Icons_Im_Blick.png
… budete mít přehled o každém procesu po celou dobu 
Landingpage_testo_Solution_Retail_Chain_V2_Qualitaetsmanagement_Icons_Effizienz.png
… trvale dosáhnete vyšší kvality. 
Landingpage_testo_Solution_Retail_Chain_V2_Qualitaetsmanagement_Icons_Identifizieren.png
… odhalíte kritické body rychleji. 
Landingpage_testo_Solution_Retail_Chain_V2_Qualitaetsmanagement_Icons_Kontrolle.png
… budete mít Váš chladicí řetězec stále pod kontrolou. 

Chladicí řetězec na první pohled

Chladící řetězec na první pohled

Testo Saveris Retail Chain nabízí řešení šité na míru pro každý jednotlivý krok v chladicím řetězci – od příjmu zboží přes distribuční centra a rozvoz až po jednotlivé supermarkety.

Toto řešení Vám zajistí klíčovou podporu při dodržování a sledování Vašich interních a externích norem.

testo Saveris Food Logistics Inbound

testo Saveris v přívozu potravin

 • Nepřetržité sledování každé dodávky na úrovni produktů pomocí záznamníků dat.
 • Okamžité oznámení o překročení hraničních hodnot pomocí radiového signálu na straně distribučního centra a automatické uložení naměřených hodnot v centrální databázi.
 • Odhalení a odmítnutí produktů, u kterých byla ovlivněna kvalita během přepravy.

testo Saveris Food Distribution Center

testo Saveris v distribučních centrech

 • Podpora místního personálu pomocí digitální příručky kvality 
a efektivního návrhu procesů.
 • Nepřetržité sledování všech skladů a hlášení alarmů 
při překročení hraničních hodnot.
 • Snížení ztráty zboží pomocí transparentních a spolehlivých procesů kvality.

testo Saveris Food Outbound

testo Saveris ve vývozu potravin

 • Spolehlivé sledování odlišných teplotních zón v nákladních 
a chladírenských kontejnerech a zpřehlednění přepravy.
 • Snadné rádiové vyčtení záznamníků dat v supermarketech 
a automatické uložení naměřených hodnot do centrální databáze.
 • Tímto způsobem je zaručena nepřetržitá dokumentace chladicího řetězce až do supermarketu.

testo Saveris Food Store

testo Saveris v obchodech

 • Podpora personálu supermarketu pomocí digitální příručky kvality a snížení chyb vlivem lidského faktoru.
 • Nepřetržité sledování produktů vyžadujících chlazení / mrazení 
a rychlé cílené zásahy díky včasným notifikacím alarmu.
 • Dokumentace nepřetržitého dodržování specifikací kvality v centrální databázi a zajištění úspory času a nákladů.

Přehled součástí systému

Měřicí technika

Ruční měřicí přístroje (např. infračervené a vpichovací teploměry) zaznamenávají přesné naměřené hodnoty. Rádiový přenos dat.
Kontrolní jednotka pro digitální provedení kontrolních seznamů.
 Záznamníky dat pro různé oblasti aplikace poskytují automatický záznam měřených hodnot.

Software

 • Komplexní přehled všech procesů v supermarketech, distribučních centrech 
a logistice.
 • Možnost okamžitého zásahu dle nápravných opatření při detekci překročení hraničních hodnot.
 • Místní personál zodpovědný za kvalitu a vedoucí poboček mají kompletní přehled o své oblasti kdykoliv a kdekoliv.

Služby

 • Všechny fáze procesu jsou zahrnuty – od plánování přes uvedení do provozu až po kalibraci.
 •  Na požádání (např. projektovým manažerem) doplněno mapování, kvalifikace a školení.
 • Vaše individuální požadavky jsou také splněny – a stálý kontakt je Vám vždy k dispozici.