Kompletní monitorování klimatických veličin relevantních pro audit

Řešení typu "vše v jednom" testo Saveris V3 bylo navrženo a implementováno ve spolupráci s odborníky z průmyslové oblasti i z výzkumu a vývoje. Velmi přesná měřicí technika, intuitivní software a kompletní služby Vám pomohou dokončit Vaši práci rychle, efektivně a v souladu s platnými předpisy.

Testo Saveris V3 je ideální pro monitorování prostředí v náročných aplikacích. Zcela automaticky měří teplotu, vlhkost a hodnoty diferenčního tlaku a lze jej použít prakticky kdekoliv:

 • Monitorování ultra nízkoteplotních mrazniček/hlubokomrazicích mrazniček/chladniček a klimatických skříní
 • Monitorování vnitřních klimatických podmínek v laboratořích, ve výrobních prostorách nebo při skladování
 • Monitorování klimatických podmínek v celé budově

Naše řešení „vše v jednom“: Systém monitorování prostředí testo Saveris V3.

 • Integrovaný systém, který zahrnuje senzory, software a služby
 • Bezproblémový záznam a dokumentace všech klimatických veličin relevantních pro audit
 • V souladu s GxP a 21 CFR Part 11
Odborné znalosti ke stažení

Měřené veličiny: testo Saveris V3 monitoruje tyto veličiny

Jak to funguje

Automatizované a nepřetržité měření a dokumentace:

 • Teploty
 • Vlhkosti
 • Diferenčního tlaku
 • Další veličiny lze do systému flexibilně integrovat

 

Vaše klíčové výhody

 • Spolehlivé monitorování důležitých veličin
 • Větší flexibilita díky snadnému rozšíření systému
Measurement parameters testo Saveris 1

Větší bezpečnost: Plně automaticky a s minimálním úsilím

Jak to funguje

 • Kompletní automatický záznam, přenos a uložení naměřených hodnot
 • Předdefinované alarmy a dokumentace, bez dalšího manuálního úsilí

Vaše klíčové výhody

 • Větší bezpečnost díky automatizaci a schopnosti reagovat v reálném čase
 • Nejvyšší možná úroveň spolehlivosti díky minimální nutnosti provedení manuálních úkonů
 • Úspora nákladů a času díky nízké potřebě zdrojů
 
testo Saveris 1 security

Alarmy: V reálném čase a prostřednictvím různých kanálů

Jak to funguje

 • Alarmy v reálném čase pro případ překročení mezních hodnot a kritických systémových událostí
 • Optické varovné signály na záznamnících dat a v bázové stanici

Prostřednictvím SMS, e-mailu a jako upozornění na chytrém telefonu, tabletu nebo PC

Vaše klíčové výhody

 • Alarmy a reakce v reálném čase: zásah ještě před vznikem škod
 • Alarmy nezávislé na místě a přístup kdykoliv a odkudkoliv
 
testo Saveris 1 alarms

Škálovatelnost: Testo Saveris V3 se přizpůsobí Vašim potřebám

Jak to funguje

 • Neomezená škálovatelnost: pouze s jedním systémem můžete bez námahy monitorovat mnohá místa měření na různých místech po celém světě a potvrzovat alarmy
 • Webový kokpit pro přístup k naměřeným datům a alarmům nezávisle na místě

Vaše klíčové výhody

 • Nejlepší možná transparentnost příslušných klimatických veličin
 • Škálovatelnost z lokálního na globální v jediném systému pro větší flexibilitu
 • Přístup nezávislý na místě pro vyšší efektivitu.
 
testo Saveris 1 Browser

Plnění požadavků a integrita dat: na to se můžete spolehnout

Jak to funguje

 • Redundantní ukládání dat: záznamník, báze a databáze / software
 • Silná správa uživatelů s jejich ověřením
 • Auditní stopa

Vyberte si ze dvou softwarových balíčků:

 • PRO Software: Ideální pro automatizované a bezproblémové monitorování prostředí v oblastech bez ohledu na umístění, které podléhají méně přísným předpisům
 • GxP Software: Validovatelný podle předpisů GAMP5 a ve shodě s 21 CFR Part 11 americké FDA a také se společnými směrnicemi GxP. Ideální pro přísně regulovaná a auditovaná prostředí, zejména ve farmaceutickém průmyslu.

Vaše klíčové výhody

 • Plnění požadavků a shoda s FDA 21 CFR Part 11 a směrnicemi GxP
 • Validovatelný software (podle GAMP5)
 • Nepřerušovaná dokumentace odolná proti neoprávněné manipulaci
 
testo Saveris 1 Compliance

Senzory, software, služby: Bezpečné a bez starostí

Jak to funguje

 • Vynikající spojení hardwaru, softwaru a služeb
 • Testo je Váš partner: od instalace, uvádění do provozu, kalibrace a kvalifikace až po služby specifické pro GxP, jako je validace

Vaše klíčové výhody

 • Vše od jednoho poskytovatele – s jedním kontaktním partnerem pro všechna témata související s projektem
 • Komponenty a služby dokonale sladěny pro větší synergické efekty
 • Rozsáhlá nabídka služeb:
 • Řízení projektů
 • Instalace a uvedení do provozu
 • Předinstalační zkouška
 • Tepelné a periodické mapování
 • Kalibrace a rekalibrace
 • Validace hardwaru a softwaru, i revalidační služby
 • Aktualizace softwaru i hardwarové zálohy
 • Školení
 • Hotline a servis přístrojů

Společně definujeme Váš individuální balíček služeb testo Saveris V3.

testo Saveris 1 services

Modulární a flexibilní: připraveno pro každou aplikaci

Jak to funguje

 • Stejně jako modulární stavební bloky se i testo Saveris V3 dokonale přizpůsobí Vašim podmínkám
 • Podporované komunikační standardy: WLAN (WiFi), LAN a testo UltraRange (rádiová technologie)
 • Konektory pro různé digitální a analogové sondy
 • Digitální sondy s minimálními nároky na údržbu
 • Stabilní, silný rádiový signál s mimořádným dosahem

Vaše klíčové výhody

 • Cokoliv máte v úmyslu udělat: systém se přizpůsobuje a roste s úkolem
 • Kalibrace sondy bez přerušení provozu a bez ztráty dat
 • Bezpečné pokrytí všech aplikací a měřicích rozsahů
 
testo Saveris 1 communications standard

Zpětně kompatibilní: Inovace se spojuje s osvědčenou technikou

Jak to funguje
 • Nová 3. generace bázové stanice systému testo Saveris V3 je plně kompatibilní s předchozí generací systému testo Saveris V3
 • Pro použití nové báze není nutná výměna celého systému
 • Další postupná výměna starých hardwarových součástí za nové
 
Vaše klíčové výhody
 • Bezpečné rozhodnutí: servis a aktualizace i po roce 2026
 • Efektivnější měření: integrace nových modulárních záznamníků dat testo Saveris V3
 • Vylepšená škálovatelnost. Hladká integrace až 1000 záznamníků dat a 3000 měřicích kanálů
 • Větší zabezpečení: SMS alarmy přes LTE modem
 
testo Saveris 1 compatible

testo Saveris V3: Součásti

Kliknutím na součást systému se o ní dozvíte více
testo Saveris 1 components

Moduly záznamníků dat

testo Saveris 1 data loggers

Každý záznamník dat je možné kombinovat se třemi komunikačními moduly (WLAN, LAN)

 • testo 150 TC4: Čtyři konektory pro termočlánky pro použití v extrémních podmínkách
 • testo 150 T1: Integrovaný teplotní NTC senzor pro monitorování teploty
 • testo 150 DIN2: Dva miniDIN konektory pro standardní sondy pro použití rozsáhlé řady sond Testo
 • testo 150 TC4: Čtyři konektory pro termočlánky pro použití v extrémních podmínkách testo 150 TUC4: Čtyři konektory Testo Universal Connector pro digitální sondy

Komunikační moduly

testo Saveris 1 WLAN

Komunikační moduly umožňují použití různých komunikačních technologií s moduly záznamníků dat testo 150:

 • Stávající infrastruktura (WiFi nebo LAN/Ethernet)
 • Rádiová technologie testo UltraRange s dlouhým dosahem

I po uvedení do provozu je možné komunikační moduly a moduly záznamníků dat vzájemně flexibilně propojovat a vyměňovat.

 

Bázová stanice

testo Saveris 1 Base station
 • Srdce systému monitorování prostředí testo Saveris V3
 • Funkce testo UltraRange prostřednictvím přídavného komunikačního modulu
 • Správa a analýza naměřených hodnot z až 3 000 kanálů
 • Alarmy v souladu s GxP pro případ překročení mezních hodnot nebo kritických systémových událostí prostřednictvím integrované LED nebo připojeného poskytovatele alarmů (přes relé)
 • Integrovaná záložní baterie pro nejvyšší zabezpečení dat v případě výpadku proudu nebo jiných poruch systému

Gateway a technologie testo UltraRange

testo Saveris 1 Gateway

Přístupový bod a podpora přenosu pro komunikaci prostřednictvím nezávislé rádiové sítě testo UltraRange s šifrovanými, proprietárními signály.

Rádiová technologie testo UltraRange

 • Vyvinuta pro použití v budovách
 • Vynikající dosah a síla signálu
 • V závislosti na přání zákazníka se připojené komponenty bezdrátově aktualizují
 

Analogový propojovací člen

testo Saveris 1 analog coupler
 • Pro hladkou integraci dalších měřených veličin (např. diferenčního tlaku)
 • 4 – 20 mA připojení přes modul záznamníku dat testo 150 TUC4
 • Standardizované rozhraní pro snadnou integraci

Digitální a analogové sondy

testo Saveris Pharma probes

Digitální a analogové teplotní a vlhkostní sondy pro vysoce přesná měření důležitých veličin v regulovaném prostředí.

 • Rozsah měření od -200 do +1300 °C pro téměř všechny možné scénáře
 • Výměna sond během několika sekund bez datových mezer v dokumentaci
 • Snadná manipulace a instalace
 • Efektivní monitorovací systém s digitálními dveřními kontakty

Převodník vlhkosti a diferenčního tlaku

testo Saveris 1 measurement transmitter
 • Integrace dalších fyzikálních měřených veličin (např. vlhkosti nebo diferenčního tlaku) do systému testo Saveris V3
 • Ideální řešení pro nejvyšší přesnost a pro speciální použití (vysoká vlhkost, stopová vlhkost atd.) ve stlačeném vzduchu, odvlhčovací a klimatizační technice a také pro použití v čistých prostorách

Software a kokpit

testo Saveris 1 software

Software testo Saveris V3 je k dispozici ve dvou různých verzích:

 • PRO Software: Pro automatizované a bezproblémové monitorování prostředí v oblastech bez ohledu na umístění, které podléhají méně přísným předpisům
 • CFR Software: Validovatelná verze s auditní stopou, elektronickými podpisy a uživatelskými úrovněmi s různými uživatelskými právy (v souladu s 21 CFR Part 11)

Kromě toho je k dispozici Kokpit testo Saveris:

 • Webové a intuitivní uživatelské rozhraní
 • Identifikujte a potvrzujte alarmy kdykoliv, z jakéhokoliv koncového zařízení (chytrý telefon, tablet, PC) a bez ohledu na to, kde se nacházíte
 • Přístup k datům nezávislý na platformě
 • Integrace jednotlivých plánů podlaží pro snadnou a rychlou lokalizaci míst měření a alarmů
 

 

testo Saveris V3:Oblasti použití

Hladké procesy a pohodlná dokumentace

testo Saveris V3 se používá v různých oblastech, jako jsou lékařské, biotechnické, chemické a farmaceutické laboratoře a čisté prostory. Naši zákazníci jsou na systému závislí, aby mohli monitorovat důležité klimatické veličiny, udržovat vysoké standardy kvality a aby dokázali zajistit sledovatelnost.

Funkce testo Saveris V3 ve výzkumu a vývoji:

 • Spolehlivé, automatické a nepřetržité kontroly a monitorování teploty, vlhkosti a diferenčního tlaku
 • Podpora při dodržování různých mezinárodně platných norem kvality, jako je Správná laboratorní praxe (GLP) nebo ČSN EN ISO 17025

testo Saveris V3 se již roky používá v těchto podmínkách prostředí a místnostech:

 • (Výzkumné) laboratoře
 • Čisté prostory
 • Zařízení pro zvířata
 • Skleníky
 • Komory pro zkoušky stability
 • Biobanky
 • Krevní a tkáňové banky

Systém kromě toho hlídá teplotu a vlhkost zařízení:

 • Chladničky, mrazničky, ultra hlubokomrazicí mrazničky, aplikace kapalného dusíku
 • Další laboratorní vybavení, jako jsou vodní lázně
 
testo Saveris 1 Laboratory

Více bezpečná výroba

Jednou z nejdůležitějších aplikací přístroje testo Saveris V3 je monitorování a dokumentace okolních podmínek při výrobě citlivého zboží, jako jsou léky, potraviny nebo polovodiče a baterie.

Ve výrobě testo Saveris V3 nabízí:

 • Centrální a nepřetržitou dokumentaci naměřených dat
 • Komplexní správa alarmů pro rychlou reakci v případě porušení mezních hodnot nebo jiných kritických odchylek systému.
 • Komplexní řešení zahrnující senzory, software a komplexní služby GxP pro čisté prostory, výrobu, aseptické plnění, balení,skladování.

Validovatelný systém monitorování prostředí odpovídá principu ERES (elektronické záznamy, elektronické podpisy), a je tak v souladu s požadavky 21 CFR část 11 pro automatizované systémy.

testo Saveris 1 Production

Větší bezpečnost při skladování a přepravě

Zákazníci po celém světě spoléhají na testo Saveris V3 nejen ve výrobě - systém se nachází také v připojených logistických centrech, aby bylo možné dodržovat mezinárodní standardy.

Naši zákazníci jsou nadšeni, že jim testo poskytuje systém nejen pro logistické aplikace, ale také je plně podporuje při kalibraci, mapování, kvalifikaci a validaci v následujících oblastech použití: 

 • Sklady a distribuční centra
 • Příjem zboží
 • Vysokoregálové sklady
 • Chladírenské prostory
 • Chladničky, mrazničky, mrazničky s extrémní teplotou, aplikace s kapalným dusíkem
testo Saveris 1 Logistics

Zajištění napříč všemi sektory

Stabilní okolní podmínky jsou nezbytné pro ochranu citlivých a cenných předmětů a výrobků. testo Saveris V3 se postará o nezbytné monitorování vnitřního klimatu v různých oblastech: 

 • Muzea a archivy 
 • Automobilový průmysl 
 • Potravinářský průmysl
 • A mnoho dalších

Pro farmaceutický průmysl najdete samostatné řešení pod názvem testo Saveris Pharma.

testo Saveris V3 se používá také k monitorování teploty a vlhkosti zařízení používaných ke skladování citlivého zboží:

 • Chladničky, mrazničky, ultrahluboké mrazničky, aplikace s kapalným dusíkem.
 • Inkubátory
testo Saveris 1 Ambient climate and refrigeration

Jistota, bezpečí, přesnost: Vaše výhody s testo Saveris V3

Ucelené řešení obsahující senzory, software a služby:

Ucelené řešení obsahující senzory, software a služby:

Zkušená společnost. Spolehlivý kontaktní partner. Osvědčená technika.
Seamless recording and documentation of all relevant environmental parameters

Bezproblémový záznam a dokumentace všech důležitých klimatických veličin:

můžete se spolehnout na nekompromisní funkčnost systému.
Compliant with GxP and 21 CFR Part 11

V souladu s GxP a 21 CFR Part 11:

žádná ale – testo Saveris V3 pracuje přísně podle nejdůležitějších požadavků.
Alarms in real time

Alarmy v reálném čase:

ať se stane cokoliv – systém Vás okamžitě informuje, abyste mohli včas zasáhnout.

“Kontinuita dat je pro nás naprosto klíčová. Vysoká míra redundance systému testo Saveris V3 byla jedním z klíčových faktorů při výběru společnosti Testo a jejího řešení jako dodavatele.”

testo Saveris V3 Odborná část a soubory ke stažení
Přejete si osobní konzultaci??