Automatický management kvality pro restaurační řetězce.

Individuální řešení, kombinace intuitivního softwaru, precizní měřicí techniky a komplexních služeb.

Měřicí přístroje od společnosti Testo jsou již po 60 let standardním vybavením, které se, mimo jiné, používá jak ve farmaceutickém průmyslu, tak při výrobě a zpracování potravin. Naše inovační měřicí technika pomáhá šetřit čas a zdroje, chránit životní prostředí a zdraví osob a zvyšovat kvalitu produktů a služeb.

Nicméně v dnešním globálně propojeném světě již nestačí pouze měřit přesně. Klíčem k úspěchu je komplexní management všech parametrů kvality pomocí jediného inteligentního systému. Systému, který kombinuje intuitivní software, přesnou měřicí techniku a komplexní služby. Systému, který Vám umožní provádět Vaši každodenní práci jednodušeji, bezpečněji a efektivněji.


testo Saveris Restaurant optimalizuje Váš management kvality

Management kvality v restauracích s rychlým občerstvením až doteď.

Dříve: spousta papírování a rizika související s dodržováním předpisů
  • Papírování a ruční dokumentace je časové náročná a nákladná činnost.
  • Pochybení lidského faktoru jako riziko související s dodržováním předpisů.
  • Obtížná analýza údajů o kvalitě.

Spolu s testo Saveris Restaurant: bezpečně, digitálně a efektivně

Quality management in restaurants with testo Saveris Restaurant
  • Digitální integrace papírové příručky kvality.
  • Automatické sledování teploty, okamžité alarmy a uložená nápravná opatření.
  • Komplexní možnosti analýzy a tvorby zpráv.

Hygiene obligations in catering

Řešení na klíč pro snadné použití HACCP

Kompletní dokumentace a nahrávání všech údajů týkajících se kvality v restauracích - s testo Saveris bude hlídání povinností velmi snadné.