Služby: Kompetentní partner po celém světě.

Náš speciální servisní tým GxP s více než 130 vyškolenými zaměstnanci Vás provede ve všech procesních krocích - od plánování, dokumentace, kvalifikace systému a validace softwaru až po servis a podporu. Vaše potřeby jsou vždy v centru naší pozornosti.

 
Ve spolupráci s vámi definujeme koncepci služeb na míru ve všech fázích projektu. Během provozu se na nás můžete spolehnout. Postaráme se o Váš systém a jeho údržbu, kalibraci a validaci.

Kontaktujte nás

 Máte dotazy, nebo byste chtěli vyzkoušet testo Saveris Pharma přímo u Vás?

  Basic care Premium care Peace of mind
Řízení projektu  ✔  ✔  ✔
Instalace a uvedení do provozu
 ✔  ✔
Akceptační testování na místě  ✔  ✔  ✔
Školení obsluhy  ✔  ✔  ✔
Hotline*  8/5   8/5  8/5*
Aktualizace softwaru ** včetně školení obsluhy v případě potřeby  ✔  ✔
Kalibrace    ✔  ✔
Mapování teploty    ✔  ✔
Prověřovací služby hardwaru a softwaru  

 ✔

 ✔
Rekalibrace      ✔
Revalidační služby      ✔
Periodické mapování      ✔
Výměna nástrojů      ✔
Základní zálohy, SQL databáze ***      ✔

* Volitelná dohoda o úrovni poskytovaných služeb (SLA) na vyžádání

** Aktualizace se týká softwarové aplikace testo Saveris PC, souvisejících modulů, nástrojů, firmwaru součástí a služeb. Změny oproti příslušné poslední verzi jsou dokumentovány v changelogu.

*** Zvláštní údržbová opatření v rámci plánovaného okna údržby:

Podpora zálohování a obnovy pro Bázi a SQL databáze, obnovení po havárii, výměna jednotlivých komponent, vyvarování se datovým nedostatkům.

 

Testo, s.r.o. – váš partner pro kalibraci, kvalifikaci a prověření

S testo solution Pharma si můžete vybrat ze tří balíčků služeb na míru:
 
BASIC CARE
Kompletní podpora při instalaci a řízení projektů.
 
PREMIUM CARE
Zahrnuje aktualizaci softwaru, služby ověření, tepelné mapování a kalibraci.
 
PEACE OF MIND
Doplňuje prémiový balíček o další služby, jako je zákaznická podpora 24/7, pravidelné kalibrační, validační a mapovací služby, bezplatné náhradní přístroje a další bezpečnostní a databázové funkce.

Kontakt

Help

fe0feb3ae5d79628e8f93dc96e7a7e50e0b011af
Confirm
Found draft
Found draft
Found drafts
Existing form data found
Form Submitted
Review Form Validation Messages
Unable to complete action
Confirmation