Sondy pro každý měřící rozsah

Měřící rozsah měřícího přístroje nebo sondy je rozsah měřené veličiny, ve kterém zůstávají odchylky měření v mezích stanovených hranic. Odchylky měření se v této souvislosti označují také jako "přesnost".

Rozsahy a specifikace sond

Naše standardní sondy měří v námi stanoveném rozsahu. Například teplotní NTC sonda 0613 1712 měří v rozsahu -50 ….+150 °C. V rámci tohoto rozsahu zůstává odchylka měření v mezích stanovené hranice +- 0,2 °C (-25… +80 °C) a +- 0,4 °C ve zbytku rozsahu. Nenachází se měřící rozsah našich standardních sond v oblasti Vámi požadovaných specifikací? Źádný problém, firma testo AG pro Vás vyrobí sondu na míru s rozšířeným měřícím rozsahem. Obvykle to proběhne použitím alternativního senzoru.
Měřící rozsah