Vyhledání prodejce - Vlhkostní – teplotní sonda s připojovacím kabelem - wired

Obj.č.  0636 9732


Chcete si koupit Testo přístroj, příslušenství, nové sondy pro Váš přístroj nebo hledáte servisního partnera?