Těsnící kónus s upevňovacím šroubem

Obj.č.  0554 9010

Těsnící kónus s upevňovacím šroubem