testo 310 - analyzátor spalin pro začínající servisní techniky

Obj.č.  0563 3100

16,440.00 Kč
vč. DPH 19,892.40 Kč
Skladem na centrále
 • Přímé měření O2, CO, teploty spalin a okolní teploty, dopočet CO2, komínové ztráty a účinnosti

 • Integrovaná menu měření pro spaliny, tah, CO v okolí a tlak

 • Rychlé nulování senzoru během pouhých 30 sekund

 • Velký podsvícený digitální displej, lithiový akumulátor s dobou provozu až 10 hodin

Jako servisní technik kondenzační techniky potřebujete analyzátor spalin pro správné nastavení kotle.
Proto potřebujete stabilní a praxí ověřené měřicí přístroje, se kterými můžete bez problémů provádět svá měření. Analyzátor spalin testo 310 byl vyvinut přesně pro tuto praxi.


Podrobnosti

Popis produktu

Přesnost měření, stabilní pouzdro, snadná manipulace: analyzátor spalin testo 310 nabízí právě ty vlastnosti, které Vy, jako řemeslník, v praxi kolem kondenzační techniky potřebujete.

Spolehlivá kontrola plynových kotlů s analyzátorem spalin testo 310 pro začátečníky

Kompaktní analyzátor spalin nabízí zcela jednoduchou navigaci v menu se čtyřmi integrovanými menu měření pro spaliny, tah, CO v okolí a tlak. Výsledky měření lze komfortně odečítat na velkém displeji, díky podsvícení dokonce i v tmavém prostředí.

Během měření máte obě ruce volné – analyzátor spalin testo 310 totiž díky integrovaným magnetům drží na kovovém krytu kotle. To ovšem není jediná praktická vlastnost: robustní pouzdro pro drsné, znečištěné prostředí, rychlé nulování senzorů během 30 sekund, snadno vyměnitelný filtr sondy a jímka pro kondenzát, kterou rychle vyprázdníte – tyto vlastnosti dělají z analyzátoru spalin optimální, chytře promyšlený nástroj pro servisní techniky.

V případě potřeby lze výsledky měření přetáhnout do volitelně objednané rychlotiskárny testo a přímo na místě měření je vytisknout.

Rozsah dodávky

 • Analyzátor spalin testo 310
 • Sonda 180 mm s kónusem
 • Silikonová hadička pro měření tlaku
 • Kufr
 • 5 ks filtrů nečistot a tlakové záslepky
 • Akumulátor
 • Sonda 180 mm s kónusem
 • Výstupní protokol z výroby*
*Ve smyslu paragrafu 505/90 sbírky zákona o metrologii v platném znění se nejedná o kalibrační list.

Technická data

Hlavní technická data

Váha

(se sondou) cca 700 g

Rozměry

201 x 83 x 44 mm

Provozní teplota

-5 do +45 °C

Typ displeje

LCD

Funkce zobrazení

2-řádkový displej, podsvícený

Napájecí zdroj

akumulátor: 1500 mAh, síťový zdroj 5V/1A

Skladovací teplota

-20 do +50 °C

Typ K (NiCr-Ni)

Měřicí rozsah

-20 do +100 °C

Přesnost

±1 °C

Rozlišení

0.1 °C

Doba odezvy t99

< 50 s

Teplota (okolní teplota)

Typ J (Fe-CuNi)

Měřicí rozsah

0 do +400 °C

Přesnost

±1 °C (0 do +100 °C)

±1.5 % z mv (> 100 °C)

Rozlišení

0.1 °C

Doba odezvy

< 50 s

Teplota (spaliny)

Měření O2

Měřicí rozsah

0 do 21 vol.%

Přesnost

±0.2 vol.%

Rozlišení

0.1 vol.%

Doba odezvy t90

30 s

Diferenční tlak - tah spalin

Měřicí rozsah

-20 do +20 hPa

Přesnost

±0.03 hPa (-3.00 do +3.00 hPa)

±1.5 % z mv (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0.01 hPa

Určení stupně účinnosti (Eta)

Měřicí rozsah

0 do 120 %

Přesnost

0.1 %

Spalinové ztráty (vypočtené)

Měřicí rozsah

0 do 99.9 %

Rozlišení

0.1 %

Výpočet CO₂ ve spalinách (počítáno z O₂)

Měřicí rozsah

0 do CO₂ max (oblast zobrazení)

Přesnost

±0.2 vol.%

Rozlišení

0.1 vol.%

Doba odezvy

< 40 s

Měření tlaku

Měřicí rozsah

-40 do +40 hPa

Přesnost

±0.5 hPa

Rozlišení

0.1 hPa

Měření CO (bez H2 kompenzace)

Měřicí rozsah

0 do 4000 ppm

Přesnost

±20 ppm (0 do 400 ppm)

±5 % z mv (401 do 2000 ppm)

±10 % z mv (2001 do 4000 ppm)

Rozlišení

1 ppm

Doba odezvy

60 s

Měření CO okolí

Měřicí rozsah

0 do 4000 ppm

Přesnost

±20 ppm (0 do 400 ppm)

±5 % z mv (401 do 2000 ppm)

±10 % z mv (2001 do 4000 ppm)

Rozlišení

1 ppm

Doba odezvy

60 s


Sady

Sady

20,700.00 Kč
vč. DPH  25,047.00 Kč

Příslušenství / Kalibrace

Příslušenství

880.00 Kč
vč. DPH  1,064.80 Kč
testo rychlotiskárna IRDA

Obj.č.: 0554 0549

7,740.00 Kč
vč. DPH  9,365.40 Kč
850.00 Kč
vč. DPH  1,028.50 Kč
1,320.00 Kč
vč. DPH  1,597.20 Kč
testo IR-tiskárna

Obj.č.: 0554 3100

5,340.00 Kč
vč. DPH  6,461.40 Kč

Aplikace

Měření komínového tahu v kouřovodu

Měření komínového tahu je vlastně měření tlakového rozdílu. Tento tlakový rozdíl se vytváří mezi dvěma oddělenými místy s různou teplotou. To vyvolá proudění, aby se tlak vyrovnal. U spalovacích zařízení se tomuto rozdílu tlaků říká komínový tah. Ten se měří mezi spalinami a okolním vzduchem přes kontrolní otvor v jádře spalin.

Aby spaliny bezpečně odcházely do komína, musí tlakový rozdíl (komínový tah) u kotlů, které pracují s podtlakem, existovat.

Když je tah dlouhodobě moc vysoký, stoupá průměrná teplota výfukových plynů, a tím i komínová ztráta. Snižuje se účinnost.

Když je tah dlouhodobě nízký, chybí při spalování kyslík a vznikají saze, případně oxid uhelnatý. Tím se také snižuje účinnost.

Měření CO okolí v kotelnách

Oxid uhelnatý (CO) je jedovatý plyn, bez barvy, zápachu a chuti. Vzniká při nedokonalém spalování uhlíkatých paliv (TO, zemní plyn, tuhá paliva, atd.). CO přechází přes plíce do krevního oběhu, kde se přednostně váže na hemoglobin a tím brzdí transport kyslíku v krvi, což vede ke smrti udušením. Proto je nutné kolem kotlů a na frekventovaných místech (v našem případě je to místo instalace spalovacího systém pro ohřev teplé vody) provádět pravidelné monitorování expozice CO.

Měření parametrů spalin plynových hořáků (CO, O2, teplota…)

Měření emisí topného systému slouží ke stanovení emisí znečišťujících látek ve spalinách (např. oxidu uhelnatého CO) a horkými spalinami ztracené tepelné energie. V některých zemích je měření spalin předepsáno ze zákona. To má dva hlavní cíle:

1. co nejmenší zatížení atmosféry znečišťujícími látkami, a

2. co nejefektivnější využití energie

Nesmí být překročeno předepsané množství znečišťujících látek v jednotce objemu spalin a energetická ztráta.

Oficiální měření se provádí v normálním provozu (tj. v zatížení, ve kterém zařízení normálně pracuje). Pomocí lambda sondy (jedno- nebo víceotvorová sonda) se provádí měření v jádru (ve středu průřezu potrubí, ne na okraji) propojovacího potrubí mezi kotlem a komínem / kouřovodem. Naměřené hodnoty je možné v analyzátoru spalin uložit a buď vytisknout, nebo později přenést do PC.

Měření provádí technik při uvádění do provozu, případně po čtyřech týdnech kominík při pravidelné kontrole.

Měření tlaku na hořáku (tlak trysce, tlak plynu…)

Kontrola tlaku plynu na hořáku patří při údržbě domácích topných systémů mezi standardní měření. Měří se tlak při průtoku plynu a v klidu. Dynamický tlak, nazývaný také tlak na vstupu, se počítá z tlaku proudícího plynu a statického tlaku plynu. Pokud je dynamický tlak mimo povolené rozmezí přibližně 18 až 25 mbar nesmí se kotel nastavovat a nesmí být uveden do provozu. Pokud by byl přesto uveden do provozu, může hořák pracovat nesprávně, může docházet k zášlehům a nakonec k poruše, což má za následek vypnutí hořáku a tím i poruchu topného systému.


Ke stažení

16,440.00 Kč
vč. DPH 19,892.40 Kč
Skladem na centrále