testo 312-4 - diferenční tlakoměr

Obj.č.  0632 0327

13,250.00 Kč
vč. DPH 16,032.50 Kč
Skladem na centrále
 • Zátěžová zkouška a zkouška těsnosti

 • Zkouška provozuschopnosti plynovodů

 • Tlaková zkouška u vodovodů

 • Automatický záznam naměřených hodnot během douhých měření (několik hodin)

S elektronickým diferenčním tlakoměrem testo 312-4 můžete provádět všechny nezbytné zkoušky u plynových kotlů a rovněž u vodovodů a plynovodů. Předem nastavené průběhy měření, např. pro zátěžovou zkoušku a zkoušku těsnosti, rovněž pro zkoušku provozuschopnosti u plynovodů, Vám ideálně pomohou při Vaší práci.


Podrobnosti

Popis produktu

Různé směrnice popisují zkoušky, které se provádějí před uvedením vodovodů a plynovodů do provozu. Diferenční tlakoměr testo 312-4 nabízí průběhy měření pro zátěžovou zkoušku, zkoušku těsnosti a také zkoušku provozuschopnosti u plynovodů vzduchem. Navíc umožňuje kontrolu tlaku průtoku a statického tlaku plynu a seřízení tlaku na tryskách u plynových hořáků nebo kotlů.

S diferenčním tlakoměrem testo 312-4 jsou možná tato měření

 • Zkouška těsnosti a zkouška provozuschopnosti po poklesu tlaku u plynovodů podle DVGW-TRGI 2008
 • Zátěžová zkouška u plynovodů podle DVGW-TRGI 2008 s pomocí naší vysokotlaké sondy (možno volitelně objednat)
 • Tlaková zkouška u vodovodů vodou a za pomoci volitelné vysokotlaké sondy podle DIN 1988 (TRWI) a vzduchem podle návodu ZVSHK
 • Tlaková zkouška u odpadních potrubí pomocí naší vysokotlaké sondy (možno volitelně objednat)
 • Kontrola regulátoru tlaku plynu zaznamenávání měřených hodnot po definovaný časový úsek (max. 25 000 naměřených hodnot)
 • Kontrola tlaku na plynové přípojce a tlaku průtoku plynu a seřízení tlaku na tryskách u plynových hořáků a kotlů

Praktické charakteristiky diferenčního tlakoměru

Pro efektivní měření tlaku nabízí tlakoměr testo 312-4 vysoký komfort obsluhy – např. předem nastavenými průběhy měření nebo přehledným zobrazením naměřených hodnot na velkém displeji. Pomocí volitelně objednané rychlotiskárny testo můžete pořídit na místě měření výtisk naměřených dat. Pro přenos dat a jejich vyhodnocení je Vám k dispozici počítačový software EasyHeat, který lze též přiobjednat. Dále se dají k diferenčnímu tlakoměru připojit různé sondy (na objednání) pro různá měření (např. vysokotlaká sonda nebo termočlánková sonda pro měření teploty).

Rozsah dodávky

 • Diferenční tlakoměr testo 312-4
 • Baterie
 • Výstupní protokol z výroby*
*Ve smyslu paragrafu 505/90 sbírky zákona o metrologii v platném znění se nejedná o kalibrační list."

Technická data

Typ K (NiCr-Ni)

Měřicí rozsah

dependent on probe type used

Přesnost

±0.4 °C (-100 do +200 °C)*

±1 °C (Zbývající rozsah)*

Rozlišení

0.01 °C

*Údaje přesnosti platí pouze pro přístroj bez připojené sondy

Difereční tlak (interní senzor)

Měřicí rozsah

0 do 200 hPa

Přesnost

±0.03 hPa (0 do +3 hPa)

±1.5 % z mv (+3.1 do +40 hPa)

±2 hPa nebo ±1 % z celkové hodnoty (41 do +200 hPa)

Rozlišení

0.01 hPa

Měření tlaku (externí sonda)

Měřicí rozsah

0 do 25 bar

Přesnost

±0.6 % z celkové hodnoty (0 do 10 bar)

±0.6 % z celkové hodnoty (>10 do 25 bar)

Rozlišení

10 hPa

Hlavní technická data

Rozměry

219 x 68 x 50 mm

Rozhraní tiskárny

Infračervené rozhraní

Přenost dat

RS232

PC software

Easyheat

Pamět

25,000 měření hodnot

Váha

600 g


Sady

Produktové sady

34,200.00 Kč
vč. DPH  41,382.00 Kč
45,300.00 Kč
vč. DPH  54,813.00 Kč

Příslušenství / Kalibrace

Příslušenství

Kabel RS232.

Obj.č.: 0409 0178

2,480.00 Kč
vč. DPH  3,000.80 Kč
1,790.00 Kč
vč. DPH  2,165.90 Kč
620.00 Kč
vč. DPH  750.20 Kč
TopSafe (ochranné pouzdro).

Obj.č.: 0516 0446

0.00 Kč
vč. DPH  0.00 Kč
2,590.00 Kč
vč. DPH  3,133.90 Kč
590.00 Kč
vč. DPH  713.90 Kč
testo rychlotiskárna IRDA

Obj.č.: 0554 0549

7,740.00 Kč
vč. DPH  9,365.40 Kč
850.00 Kč
vč. DPH  1,028.50 Kč
3,110.00 Kč
vč. DPH  3,763.10 Kč
1,050.00 Kč
vč. DPH  1,270.50 Kč
1,080.00 Kč
vč. DPH  1,306.80 Kč
2,190.00 Kč
vč. DPH  2,649.90 Kč
2,330.00 Kč
vč. DPH  2,819.30 Kč
1,470.00 Kč
vč. DPH  1,778.70 Kč
1,470.00 Kč
vč. DPH  1,778.70 Kč
Souprava hadic pro testo 312-4

Obj.č.: 0554 3172

3,550.00 Kč
vč. DPH  4,295.50 Kč
Cena na dotaz

Aplikace

Měření tlaku na hořáku

Kontrola tlaku plynu na hořáku patří mezi standardní měření při údržbě domácích topných systémů. Měří se tlak při průtoku plynu a v klidu. Dynamický tlak, nazývaný také tlak na vstupu, se počítá z tlaku proudícího plynu a statického tlaku plynu. Pokud je dynamický tlak mimo povolené rozmezí přibližně 18 až 25 mbar nesmí se kotel nastavovat a nesmí být uveden do provozu. Pokud by byl přesto uveden do provozu, může hořák pracovat nesprávně, může docházet k zášlehům a nakonec k poruše, což má za následek vypnutí hořáku a tím i poruchu topného systému.

Tlakové zkoušky plynových rozvodů (zátěžový test)

Technické předpisy pro plynové instalace (Technische Regel für Gasinstallationen, zkráceně TRGI) jsou závazné a důležité předpisy pro instalatéry. TRGI upravují, jak se plynová zařízení navrhují, provozují a udržují. Týkají se všech plynových zařízení. Tyto předpisy vytvořilo Německé sdružení instalatérů zařízení pro zemní plyn a vodu (Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches, DVGW). V současné době platí TRGI 2008. To říká mj., že plynovody musí být testovány v závislosti na postupu výstavby (fáze výstavby, dokončení, opravy). Pro zde uvedené aplikace hraje mj. velkou roli zátěžová zkouška: při ní se kontroluje pevnost materiálu a spojů plynovodu a provádí se dříve, než plynovod omítne nebo zakryje. Při zátěžových testech je nově položený plynovod bez armatur a přístrojů natlakován na zkušební tlak 1 bar. Zkušebním médiem je vzduch nebo inertní plyn. Během trvání zkoušky, nejméně 10 minut, nesmí být pokles tlaku pozorovatelný.

Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

Podle zákonných požadavků DIN EN 806-4, DIN 1988 7 a DIN 1610 musí být rozvody pitné vody a odpadů před uvedením do provozu provedeny zkoušky těsnosti a zátěžové zkoušky vzduchem, inertním plynem nebo vodou. Z hygienických důvodů je výhodné, když rozvody zůstanou až do uvedení do provozu suché a zkouška těsnosti se provádí vzduchem. Vzduch lze také doporučit, aby nedocházelo ke korozi kovových materiálů. Tlaková zkouška se skládá ze dvou tlakových testů, přičemž zkušební tlak a doba trvání závisí především na účelu (zátěžová zkouška nebo zkouška těsnosti). Úniky se většinou projeví velmi rychle akusticky. Pokud je únik obtížné najít, používají se metody, používané pro rozvody plynu (stříkání pěnidla).

Tlakové zkoušky plynových rozvodů (zkouška těsnosti, zátěžová zkouška)

Technické předpisy pro plynové instalace (Technische Regel für Gasinstallationen, zkráceně TRGI) jsou závazné a důležité předpisy pro instalatéry. TRGI upravují, jak se plynová zařízení navrhují, provozují a udržují. Týkají se všech plynových zařízení. Tyto předpisy vytvořilo Německé sdružení instalatérů zařízení pro zemní plyn a vodu (Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches, DVGW). V současné době platí TRGI 2008. To říká mj., že plynovody musí být testovány v závislosti na postupu výstavby (fáze výstavby, dokončení, opravy). Pro zde uvedené aplikace hraje mj. velkou roli:

Zátěžová zkouška

Při ní jsou pevnost materiálu a spoje plynovodů testovány na odolnost dříve, než budou zakryty. Při zátěžových testech je nově položený plynovod bez armatur a přístrojů natlakován na zkušební tlak 1 bar. Zkušebním médiem je vzduch nebo inertní plyn. Během trvání zkoušky, nejméně 10 minut, nesmí být pokles tlaku pozorovatelný.

Zkouška těsnosti

Při této zkoušce se kontroluje těsnost vedení s armaturami a zařízeními bez plynu. Při zkušebním tlaku 150 mbar (dříve 110 mbar) a trvání testu (v závislosti na objemu systému) nejméně 10 minut nesmí být tlaková ztráta rozpoznatelná.

Měření teploty na radiátorech

Teplotu topného systému, zejména teplotu stoupačky a vracečky, měří a vyhodnocuje řemeslník. Teplota stoupačky je definována jako teplota teplonosného média (např. vody), které se přivádí do systému. Teplota tekutiny, proudící ze systému, se nazývá podle teploty vratné vody. Aby se zabránilo ztrátám v systému distribuce tepla a dosáhlo se lepší účinnosti, je nutné měření teploty a stoupačky. Provádění příslušných opatření, vedoucích z poznatků o teplotě stoupačky a vracečky nakonec k hydraulickému vyvážení. To popisuje metodu, kterou se v topné soustavě, každý radiátor nebo rozbočka plošného při pevně dané teplotě stoupačky topného systému, zásobovaná přesným množstvím tepla, které je potřeba pro dosažení teploty, požadované v jednotlivých prostorech. Neoptimální provozní podmínky vedou k výraznému nárůstu spotřeby elektřiny a tepelné energie. Zákon pro úsporu energie v Německu z tohoto důvodu předepisuje hydraulické vyvážení pro všechna nově instalovaná nebo rekonstruovaná zařízení.

Tlakové zkoušky plynových rozvodů (zkouška těsnosti, zátěžová zkouška)

Technické předpisy pro plynové instalace (Technische Regel für Gasinstallationen, zkráceně TRGI) jsou závazné a důležité předpisy pro instalatéry. TRGI upravují, jak se plynová zařízení navrhují, provozují a udržují. Týkají se všech plynových zařízení. Tyto předpisy vytvořilo Německé sdružení instalatérů zařízení pro zemní plyn a vodu (Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches, DVGW). V současné době platí TRGI 2008. To říká mj., že plynovody musí být testovány v závislosti na postupu výstavby (fáze výstavby, dokončení, opravy). Pro zde uvedené aplikace hraje mj. velkou roli:

Zátěžová zkouška

Při ní jsou pevnost materiálu a spoje plynovodů testovány na odolnost dříve, než budou zakryty. Při zátěžových testech je nově položený plynovod bez armatur a přístrojů natlakován na zkušební tlak 1 bar. Zkušebním médiem je vzduch nebo inertní plyn. Během trvání zkoušky, nejméně 10 minut, nesmí být pokles tlaku pozorovatelný.

Zkouška těsnosti

Při této zkoušce se kontroluje těsnost vedení s armaturami a zařízeními bez plynu. Při zkušebním tlaku 150 mbar (dříve 110 mbar) a trvání testu (v závislosti na objemu systému) nejméně 10 minut nesmí být tlaková ztráta rozpoznatelná.


Ke stažení

Prospekty k produktům

Návody k obsluze

Software

13,250.00 Kč
vč. DPH 16,032.50 Kč
Skladem na centrále