testo 315-2 - detektor CO v okolí

Obj.č.  0632 0317

  • Spolehlivý akustický a optický alarm

  • Nastavitelné hranice alarmu

  • Automatické nulování

  • Možnost tisku na místě pomocí tiskárny testo (volitelně)

Varujte své zákazníky dříve, než se to stane nebezpečným: s detektorem CO v okolí testo 315-2 zkontrolujete obsah CO v okolním vzduchu a bezpečně rozpoznáte již nepatrné koncentrace vysoce jedovatého plynu. Při překročení hraniční hodnoty měřicí přístroj varuje pomocí akustického a optického alarmu.

Produkt na dotaz

Popis produktu

Kysličník uhelnatý (CO je jedovatý plyn bez barvy, zápachu a chuti) vzniká mimo jiné při nedokonalém spalování látek obsahujících uhlík (olej, plyn, pevná paliva atd.). Proto je nezbytné na místech spalování, v kotelnách a také v jejich okolí, provádět pravidelnou kontrolu výskytu CO.

testo 315-2 detektor CO v okolí – výhody
  • Schváleno DVGW
  • 2-řádkový LCD displej
  • Zobrazení stavu baterie
  • Rozhraní IR umožňuje připojení volitelné tiskárny – pro tisk naměřených dat přímo na místě měření
  • Hranice pro spuštění alarmu lze měnit v menu přístroje
  • Fáze nulování trvá 60 sekund, po skončení fáze nulování se dostanete automaticky do menu měření

 

Rozsah dodávky

Detektor CO v okolním vzduchu testo 315-2, vč. baterie a výstupního protokolu z výroby.
Měření CO

Měřicí rozsah

0 do +2000 ppm

Přesnost

±10.0 ppm (0 do +100 ppm)

Rozlišení

1 ppm

Hlavní technická data

Rozměry

215 x 68 x 47 mm

Provozní teplota

+5 do +45 °C

Pouzdro

ABS

Limity alarmu

50/100/500 ppm (Factory setting)

Typ baterie

Akumulátor 9 V, 6F22

Typ displeje

LCD

Rozměr displeje

Velikost displeje dva řádky

Skladovací teplota

-20 do +50 °C

Váha

400 g

testo 315-2, varovná sada CO

Příruční brašna

Obj.č.: 0516 0191

Kč 1,060.00
Kč 1,282.60 vč. DPH
Produkt na dotaz

Další příslušenství a náhradní díly

Kč 180.00
Kč 217.80 vč. DPH
Nabíječka pro akumulátor 9 V

Obj.č.: 0554 0025

Kč 370.00
Kč 447.70 vč. DPH
Kč 760.00
Kč 919.60 vč. DPH

Přeprava a ochrana

Příruční brašna

Obj.č.: 0516 0191

Kč 1,060.00
Kč 1,282.60 vč. DPH
Produkt na dotaz

Měření CO v okolí hořáku

Oxid uhelnatý (CO) je jedovatý plyn, bez barvy, zápachu a chuti. Vzniká při nedokonalém spalování uhlíkatých paliv (TO, zemní plyn, tuhá paliva, atd.). CO přechází přes plíce do krevního oběhu, kde se přednostně váže na hemoglobin a tím brzdí transport kyslíku v krvi, což vede ke smrti udušením. Proto je nutné kolem kotlů provádět pravidelné sledování koncentrace CO.