testo 317-1 - detektor zpětného tahu

Obj.č.  0632 3170

3,010.00 Kč
vč. DPH 3,642.10 Kč
Skladem na centrále
  • Spolehlivá detekce unikajících spalin

  • Ohebná sonda pro měření v těžko dostupných místech

  • Optický a akustický alarm

Únik plynu u topení se může stát rychle problémem, poněvadž vdechováním jedovatých plynů dochází ke zdravotním rizikům nebo dokonce k ohrožení života. S detektorem zpětného tahu testo 317-1 máte praktický měřicí přístroj, který rychle a spolehlivě rozezná unikající spaliny z kotle.


Podrobnosti

Popis produktu

Únik plynu u topení se může rychle stát problémem, poněvadž vdechováním jedovatých plynu vznikají zdravotní rizika nebo dokonce může dojít k ohrožení života. Zvláštní nebezpečí v sobě skrývá např. kysličník uhelnatý, poněvadž je bezbarvý a pachově neutrální, avšak jedovatý. Kysličník uhelnatý vzniká při nedokonalém spalování látek obsahujících uhlík (olej, plyn, tuhá paliva, atd.).

Při úniku plynu se doporučuje použití profesionální měřicí techniky. Detektor zpětného tahu testo 317-1 rozpozná rychle a spolehlivě unikající spaliny. Únik spalin v oblasti spalovacích zařízení poukazuje na funkční poruchu nebo na ucpání spalinových cest.

Praktický přístroj okamžitě spustí při unikajících plynech optický a akustický alarm. Není tak nutný oční kontakt s měřicím přístrojem. Ohebná sonda umožňuje použití i v tom nejužším prostoru nebo na těžko přístupných místech.

Rozsah dodávky

  • testo 317-1 detektor s ohebnou sondou
  • Baterie.
  • Výstupní protokol z výroby.*
*Ve smyslu paragrafu 505/90 sbírky zákona o metrologii v platném znění se nejedná o kalibrační list.

Technická data

Hlavní technická data

Váha

300 g

Doba odezvy

2 s

Rozměry

128 x 46 x 18 mm

Měřicí médium

Okolní vzduch

Signál alarmu

zvukový; Optické

Typ baterie

3 x AAA mikrotužková baterie

Délka trubice sondy

200 mm

Délka špičky trubice sondy

35 mm

Průměr špičky sondy

10 mm


Aplikace

Kontrola kouřovodu (kontrola zpětného tahu)

Oxid uhelnatý (CO) je jedovatý plyn, bez barvy, zápachu a chuti. Vzniká při nedokonalém spalování uhlíkatých paliv (TO, zemní plyn, tuhá paliva, atd.). CO přechází přes plíce do krevního oběhu, kde se přednostně váže na hemoglobin a tím brzdí transport kyslíku v krvi, což vede ke smrti udušením. Proto je nutné kolem kotlů provádět pravidelné sledování koncentrace CO.

Toto platí zejména pro starší zařízení, která nemají tzv. zařízení pro kontrolu spalin.


3,010.00 Kč
vč. DPH 3,642.10 Kč
Skladem na centrále