testo 320 - analyzátor spalin

Obj.č.  0632 3220

 • Několik aplikací v jednom přístroji: měření spalin, měření komínového tahu, měření tlaku, detekce plynu (CH4, C3H8), měření CO v okolí, měření diferenční teploty

 • Integrované senzory kyslíku (O2) a oxidu uhelnatého (CO), dopočet oxidu uhličitého (CO2), teplotní sondy, sonda jemného tlaku (pro 4 Pa test) a mnoho dalších sond a čidel volitelně k dostání

 • Stabilní, velmi kvalitní provedení, barevný grafický displej s vysokým rozlišením, intuitivní navigace v menu

 • Paměť pro uložení naměřených hodnot, vyhodnocení v databázovém softwaru

Měření parametrů spalin kotlů, teploty na radiátorech, měření CO v okolí a tlaku na hořáku: s analyzátorem spalin testo 320 máte přehled o všech důležitých hodnotách týkajících se otopného zařízení s pouhým jediným měřicím přístrojem.

Kč 22,430.00
Kč 27,140.30 vč. DPH

Popis produktu

Analyzátor spalin testo 320 je spolehlivý průvodce pro všechny, kteří instalují, kontrolují a udržují kotle a ostatní teplená zařízení: profesionální multivalent umožňuje všechna rozhodující měření pouze jediným přístrojem. Se svým velmi kvalitním, stabilním provedením obstojí analyzátor spalin testo 320 při všech požadavcích z praxe. Navíc se zcela snadno obsluhuje.

Nekomplikovaná, intuitivní menu, která jsou specifická dle verze země, bezpečně navigují měřením. Všechny výsledky měření se graficky znázorňují na barevném displeji s vysokým rozlišením a lze je i při špatných podmínkách viditelnosti dobře odečítat. Analyzátor spalin ukládá až 500 výsledků měření.

Kromě toho má analyzátor spalin testo 320 certifikát TÜV podle EN 50379 1-3 a dle 1. BImSchV, a více než vhodný pro měření podle normy TPG 704 01.

K vybavení analyzátoru spalin testo 320

Analyzátor spalin je vybaven dvěma senzory pro O2 a CO (kyslík a oxid uhelnatý) a také teplotním čidlem integrovaným do odběrové sondy pro přímé měření teploty.

Měřicí přístroj z těchto přímo měřených veličin dále vypočítá všechny důležité veličiny spalin jako je hodnota CO2 (oxid uhličitý), účinnost a komínová ztráta (qA). Kromě toho je možné přímé měření komínového tahu (Pa, hPa) a měření tlaku (mbar, hPa).

Volitelně je možné měřit paralelně s měřením spalin také hodnoty tlaku plynu pomocí sondy jemného tlaku nebo lze provádět měření komínového tahu. Nízkotlaká sonda dále slouží pro 4 Pa test doplněná o speciální kapilární hadičky. Dále jsou Vám k dispozici ještě další volitelné sondy, které vyhovují Vašim aplikacím a můžete si je přiobjednat (např. víceotvorová sonda, štěrbinová sonda, pružná sonda, sonda pro detekci úniku plynu (metanu - CH4, jako největší složky zemního plynu a propanu - C3H8)).

Analyzátorem spalin testo 320 je možné měřit nejenom na plynných palivech jako je zemní plyn a propan, ale i na ostatních olejových i pevných palivech jako jsou pelety, brikety, dřevo a uhlí a to díky možnosti použití senzoru CO s vyšším rozsahem (0 – 8000ppm) a H2 kompenzací.

Oblasti použití pro analyzátor spalin testo 320

Je možné s jediným přístrojem provádět hned několik aplikací:
 • Měření spalin
 • Měření komínového tahu
 • 4 Pa test
 • Tlak průtoku plynu a statický tlak plynu
 • Vyhledávání netěsností
 • Měření CO v okolí
 • Měření CO2 v okolí
 • Měření diferenční teploty
Abyste měli přehled o okolí kotle, radiátorů a hořáku.

 

Rozsah dodávky

Analyzátor spalin testo 320, vč. senzorů O2 / CO bez kompenzace H2 s teplotním čidlem.
Měření CO (H2 kompenzace)

Měřicí rozsah

0 do 8000 ppm

Přesnost

±10 ppm nebo ±10 % z mv (0 do 200 ppm)

±20 ppm nebo ±5 % z mv (201 do 2000 ppm)

±10 % z mv (2001 do 8000 ppm)

Rozlišení

1 ppm

Doba odezvy

< 40 s

Měření CO low (H2 kompenzace)

Měřicí rozsah

0 do 500 ppm

Přesnost

±2 ppm (0 do 39.9 ppm)

±5 % z mv (40 do 500 ppm)

Rozlišení

0.1 ppm

Doba odezvy

< 40 s

Měření komínového tahu

Měřicí rozsah

-9.99 do +40 hPa

Přesnost

±0.02 hPa nebo ±5 % z mv (-0.50 do +0.60 hPa)

±0.03 hPa (+0.61 do +3.00 hPa)

±1.5 % z mv (+3.01 do +40.00 hPa)

Rozlišení

0.01 hPa s možností jemného tahu 0.001 hPa

Teplota

Měřicí rozsah

-40 do +1200 °C

Přesnost

±0.5 °C (0 do +100.0 °C)

±0.5 % z mv (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0.1 °C (-40 do +999.9 °C)

1 °C (> +1000 °C)

Určení stupně účinnosti (Eta)

Měřicí rozsah

0 do 120 %

Přesnost

0.1 %

Spalinové ztráty

Měřicí rozsah

0 do 99.9 %

Rozlišení

0.1 %

C02 měření ( vypočítáno z 02)

Měřicí rozsah

oblast zobrazení 0 do CO₂ max

Přesnost

±0.2 vol.%

Rozlišení

0.1 vol.%

Měření tlaku

Měřicí rozsah

0 do +300 hPa

Přesnost

±0.5 hPa (0.0 do 50.0 hPa)

±1 % z mv (50.1 do 100.0 hPa)

±1.5 % z mv (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0.1 hPa s možností jemného tahu 0.01 hPa

Měření CO (bez H2 kompenzace)

Měřicí rozsah

0 do 4000 ppm

Přesnost

±20 ppm (0 do 400 ppm)

±5 % z mv (401 do 2000 ppm)

±10 % z mv (2001 do 4000 ppm)

Rozlišení

1 ppm

Měření CO okolí

Měřicí rozsah

0 do 500 ppm

Přesnost

±5 ppm (0 do 100 ppm)

±5 % z mv (> 100 ppm)

Rozlišení

1 ppm

pomocí sondy CO 0632 3331

Měření C₂ okolí

Měřicí rozsah

0 do 1 vol.%

0 do 10000 ppm

Přesnost

±75 ppm nebo ±3 % z mv (0 do 5000 ppm)

±150 ppm nebo ±5 % z mv (5001 do 10000 ppm)

pomocí sondy CO₂ v okolí 0632 1240

Měření úniku hořlavých plynů

Měřicí rozsah

0 do 10000 ppm CH₄ / C₃H₈; oblast zobrazení

Přesnost

signál optický (LED) akustický přes bzučák

Doba odezvy

< 2 s

pomocí sondy pro vyhledávání netěsností 0632 3330

Hlavní technická data

Rozměry

240 x 85 x 65 mm

Provozní teplota

-5 do +45 °C

Rozměr displeje

Velikost displeje 240 x 320 mm

Funkce zobrazení

grafický barevný displej

Napájecí zdroj

akumulátor: 3,7 V/2400 mAh; síťový zdroj: 6 V/1.2 A

Maximum

500 naměřených hodnot

Skladovací teplota

-20 do +50 °C

Váha

573 g

Sondy

Kč 760.00
Kč 919.60 vč. DPH
Kč 1,250.00
Kč 1,512.50 vč. DPH
Kč 630.00
Kč 762.30 vč. DPH
Kč 7,760.00
Kč 9,389.60 vč. DPH
Kč 10,780.00
Kč 13,043.80 vč. DPH
Kč 3,420.00
Kč 4,138.20 vč. DPH
Kč 3,590.00
Kč 4,343.90 vč. DPH
Kč 7,230.00
Kč 8,748.30 vč. DPH
Kč 7,460.00
Kč 9,026.60 vč. DPH
Kč 4,800.00
Kč 5,808.00 vč. DPH
Kč 4,210.00
Kč 5,094.10 vč. DPH

Spalovací vzduch / teplota

Kč 3,130.00
Kč 3,787.30 vč. DPH

Teplotní sondy

Kč 1,480.00
Kč 1,790.80 vč. DPH

Příslušenství pro měřicí

Senzor COlow (0...300 ppm).

Obj.č.: 0393 0103

Kč 8,975.00
Kč 10,859.75 vč. DPH
Kč 760.00
Kč 919.60 vč. DPH
Kč 1,120.00
Kč 1,355.20 vč. DPH
Kč 630.00
Kč 762.30 vč. DPH

Měření CO v okolí hořáků

Oxid uhelnatý (CO) je jedovatý plyn, bez barvy, zápachu a chuti. Vzniká při nedokonalém spalování uhlíkatých paliv (TO, zemní plyn, tuhá paliva, atd.). CO přechází přes plíce do krevního oběhu, kde se přednostně váže na hemoglobin a tím brzdí transport kyslíku v krvi, což vede ke smrti udušením. Proto je nutné kolem kotlů provádět pravidelné sledování koncentrace CO.

Měření parametrů spalin hořáku (CO, O2, teplota,…)

Měření emisí topného systému slouží ke stanovení emisí znečišťujících látek ve spalinách (např. oxidu uhelnatého CO) a horkými spalinami ztracené tepelné energie. V některých zemích je měření spalin předepsáno ze zákona. To má dva hlavní cíle:

1. co nejmenší zatížení atmosféry znečišťujícími látkami, a

2. co nejefektivnější využití energie

Nesmí být překročeno předepsané množství znečišťujících látek v jednotce objemu spalin a energetická ztráta.

Oficiální měření se provádí v normálním provozu (tj. v zatížení, ve kterém zařízení normálně pracuje). Pomocí lambda sondy (jedno- nebo víceotvorová sonda) se provádí měření v jádru (ve středu průřezu potrubí, ne na okraji) propojovacího potrubí mezi kotlem a komínem / kouřovodem. Naměřené hodnoty je možné v analyzátoru spalin uložit a buď vytisknout, nebo později přenést do PC.

Měření provádí technik při uvádění do provozu, případně po čtyřech týdnech kominík při pravidelné kontrole.

Měření tlaku na hořáku (tlak trysce, dynamický tlak plynu…)

Kontrola tlaku plynu na hořáku patří při údržbě domácích topných systémů mezi standardní měření. Měří se tlak při průtoku plynu a v klidu. Dynamický tlak, nazývaný také tlak na vstupu, se počítá z tlaku proudícího plynu a statického tlaku plynu. Pokud je dynamický tlak mimo povolené rozmezí přibližně 18 až 25 mbar nesmí se kotel nastavovat a nesmí být uveden do provozu. Pokud by byl přesto uveden do provozu, může hořák pracovat nesprávně, může docházet k zášlehům a nakonec k poruše, což má za následek vypnutí hořáku a tím i poruchu topného systému.

Měření teploty na radiátorech

Teplotu topného systému, zejména teplotu stoupačky a vracečky, měří a vyhodnocuje řemeslník. Teplota stoupačky je definována jako teplota teplonosného média (např. vody), které se přivádí do systému. Teplota tekutiny, proudící ze systému, se nazývá podle teploty vratné vody. Aby se zabránilo ztrátám v systému distribuce tepla a dosáhlo se lepší účinnosti, je nutné měření teploty a stoupačky. Provádění příslušných opatření, vedoucích z poznatků o teplotě stoupačky a vracečky nakonec k hydraulickému vyvážení. To popisuje metodu, kterou se v topné soustavě, každý radiátor nebo rozbočka plošného při pevně dané teplotě stoupačky topného systému, zásobovaná přesným množstvím tepla, které je potřeba pro dosažení teploty, požadované v jednotlivých prostorech. Neoptimální provozní podmínky vedou k výraznému nárůstu spotřeby elektřiny a tepelné energie.

Prospekty k produktům

Návody k obsluze

Software