testo 324 - přístroj pro měření úniku

Obj.č.  0632 3240

 • Minimální náročnost instalace a jednoduchá manipulace díky menu měření podle zákona (např. podle TPG 704 01)

 • Velmi přesné výsledky měření ve shodě s DVGW

 • Zkouška těsnosti u plynovodů podle TRGI 2008 a TPG 704 01 u plynovodů s kapalným plynem podle TRF 2012

 • Velmi jednoduchá obsluha díky automatickému vytvoření tlaku, rychlé a bezpečné ukládání dat

Profesionální přístroj pro instalaci a údržbu vodovodů a plynovodů: zkouška pevnosti a těsnosti, zátěžová zkouška, zkouška provozuschopnosti, měření teploty – s přístrojem pro měření množství úniku testo 324 provedete všechna důležitá a zákonem předepsaná měření rychle a spolehlivě.

Skladem na centrále

Náklady na dopravu a kalibrace

31,900.00 Kč
vč. DPH  38,599.00 Kč

Popis produktu

Všestranný měřicí přístroj schválený DVGW, který Vám pomáhá při každodenní práci na všech frontách: přístroj pro měření úniku testo 324 je totiž vhodný pro všechny zkoušky na plynovodech a vodovodech – s přístrojem testo 324 pokryjete všechna důležitá měření, od zkoušky pevnosti přes zkoušku těsnosti až po zkoušku provozuschopnosti.

Využijte přístroj pro měření množství úniku testo 324 pro tyto aplikace

 • Zkoušky těsnosti u plynovodů (zkouška těsnosti a zkouška pevnosti podle TPG 704 01, TRGI 2008 a DVGW G 5952)
 • Zkouška provozuschopnosti podle TPG 704 01, TRGI 2008 u plynovodů
 • Tlakové zkoušky u vodovodů (pitná voda podle ZVSHK EN 806-4, splašková voda podle DIN EN 1610)
 • Zkouška těsnosti plynovodů s kapalným plynem podle TRF 2012
 • Kontrola regulátorů tlaku plynu
 • Zjišťování objemu potrubí
 • Další aplikace jako měření teploty u radiátorů a měření tlaku u hořáků (tlak na tryskách, tlak průtoku plynu…)

Úžasná technika, velmi dobrá obslužnost

Při všech technických rafinovanostech je přístroj pro měření úniku testo 324 naprosto jednoduchý: o jednoduchou, rychlou práci se stará přípojka pro jednu hadici, grafický barevný displej s vysokým rozlišením a menu, ve kterém jsou již uloženy důležité zkoušky, které lze snadno spustit. Také automatické vytvoření tlaku se postará o jednoduchou obsluhu.

Volitelné příslušenství je vyvinuto pro profesionální každodenní praxi: počínaje rychlotiskárnou pro okamžitý tisk výsledků měření až po kufr s přístroji s plynovou bublinou, k zabránění vzniku nebezpečné směsi plynu a vzduchu.

 

Rozsah dodávky

 • testo 324
 • PC software
 • USB datový kabel
 • Baterie
 • Výstupního protokol z výroby*
*Ve smyslu paragrafu 505/90 sbírky zákona o metrologii v platném znění se nejedná o kalibrační list.
NTC

Měřicí rozsah

-20 do +100 °C

Typ K (NiCr-Ni)

Měřicí rozsah

-40 do +600 °C

Přesnost

±0.5 °C nebo ±0.5 %

Absolutní tlak

Měřicí rozsah

600 do 1150 hPa

Přesnost

±3 hPa

Přetížení

až 1200 hPa

Měření úniku

Měřicí rozsah

0 do 10 l/h

Přesnost

±0.2 l/h nebo ±5 % z mv

Resolution

0.1 l/h

Měření tlaku

Měřicí rozsah

0 do 1000 hPa

Přesnost

±0.5 hPa nebo ±3 % z mv

Měření tlaku (externí sonda)

Měřicí rozsah

0 do 25 bar

Přesnost

±0.6 % Fs (0 do 10 bar)

±0.6 % Fs (> 10 do 25 bar)

Hlavní technická data

Přetížení

1200 hPa

Váha

1070 g

Rozměry

270 x 90 x 75 mm

Provozní teplota

+5 do +40 °C

Třída ochrany

IP40 příslušenství k EN 60529

Dodatečná patice sondy

2 konektory výrobce Hirschmann pro připojení tlakových sond a teplotního čidla

Plynové přípojky

2 tlakové vsuvky DN 5

DVGW povolení podle 5925

třída přístrojů L do objemu = 200 litrů

Typ displeje

barevný displej, znázornění grafických průběhů

Přenost dat

USB, IRDA, Bluetooth® (volitelně)

Životnost baterie

min. 5 hod. doby měření, možnost síťového provozu

Skladovací teplota

-20 do +50 °C

Výpočet objemu potrubí

Measuring range

max. 1200 l

Accuracy

±0.2 nebo ±5 (1 do 200 l)

Sondy

1,460.00 Kč
vč. DPH  1,766.60 Kč
4,600.00 Kč
vč. DPH  5,566.00 Kč
Vysokotlaká sonda do 25 bar.

Obj.č.: 0638 1748

8,950.00 Kč
vč. DPH  10,829.50 Kč

Další příslušenství

1,460.00 Kč
vč. DPH  1,766.60 Kč
550.00 Kč
vč. DPH  665.50 Kč
Mezinárodní síťový zdroj

Obj.č.: 0554 1096

1,390.00 Kč
vč. DPH  1,681.90 Kč
1,950.00 Kč
vč. DPH  2,359.50 Kč
9,010.00 Kč
vč. DPH  10,902.10 Kč

Tiskárna a příslušenství

testo rychlotiskárna IRDA

Obj.č.: 0554 0549

6,900.00 Kč
vč. DPH  8,349.00 Kč
800.00 Kč
vč. DPH  968.00 Kč

Zátky, krytky, hadice atd.

930.00 Kč
vč. DPH  1,125.30 Kč
960.00 Kč
vč. DPH  1,161.60 Kč
2,080.00 Kč
vč. DPH  2,516.80 Kč
1,360.00 Kč
vč. DPH  1,645.60 Kč
1,360.00 Kč
vč. DPH  1,645.60 Kč

Tlakové zkoušky plynových rozvodů (zkouška těsnosti, zátěžová zkouška)

Technické předpisy pro plynové instalace (Technische Regel für Gasinstallationen, zkráceně TRGI) jsou závazné a důležité předpisy pro instalatéry. TRGI upravují, jak se plynová zařízení navrhují, provozují a udržují. Týkají se všech plynových zařízení. Tyto předpisy vytvořilo Německé sdružení instalatérů zařízení pro zemní plyn a vodu (Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches, DVGW). V současné době platí TRGI 2008. To říká mj., že plynovody musí být testovány v závislosti na postupu výstavby (fáze výstavby, dokončení, opravy). Pro zde uvedené aplikace hraje mj. velkou roli:

Zátěžová zkouška

Při ní jsou pevnost materiálu a spoje plynovodů testovány na odolnost dříve, než budou zakryty. Při zátěžových testech je nově položený plynovod bez armatur a přístrojů natlakován na zkušební tlak 1 bar. Zkušebním médiem je vzduch nebo inertní plyn. Během trvání zkoušky, nejméně 10 minut, nesmí být pokles tlaku pozorovatelný.

Zkouška těsnosti

Při této zkoušce se kontroluje těsnost vedení s armaturami a zařízeními bez plynu. Při zkušebním tlaku 150 mbar (dříve 110 mbar) a trvání testu (v závislosti na objemu systému) nejméně 10 minut nesmí být tlaková ztráta rozpoznatelná.

Zkouška těsnosti plynového potrubí v kotelně

Instalace plynu, provedená v souladu s právními předpisy Německého sdružení instalatérů zařízení pro zemní plyn a vodu (Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches, DVGW) a mezinárodními Technickými předpisy pro plynové instalace (Technische Regel für Gasinstallationen, TRGI), je základem pro správnou funkci a trvanlivost. Na provoz plynového zařízení mohou ale mít vliv provozní podmínky nebo jiná omezení z hlediska bezpečnosti plynových zařízení. Technické vybavení, které je v každodenním provozu, ovlivňuje opotřebení a znečištění. Tyto, bezpečnost ovlivňující změny, dokáže rozpoznat, vyhodnotit a opravit pouze odborník. Zkouška těsnosti (nazývaná také test použitelnosti nebo měření průsaku) může být provedena pomocí tlakoměru a metodiky poklesu tlaku (není kompatibilní DVGW).

V případě testu použitelnosti nebo měření průsaku u plynového potrubí se měří za provozních podmínek / provozního tlaku (nepoužívá se zvýšený zkušební tlak). Měřicí přístroj při této zkoušce vypočítá, zda plyn z potrubí uniká a v jakém množství.

Měření tlaku na hořáku (tlak trysce, tlak plynu…)

Kontrola tlaku plynu na hořáku patří při údržbě domácích topných systémů mezi standardní měření. Měří se tlak při průtoku plynu a v klidu. Dynamický tlak, nazývaný také tlak na vstupu, se počítá z tlaku proudícího plynu a statického tlaku plynu. Pokud je dynamický tlak mimo povolené rozmezí přibližně 18 až 25 mbar nesmí se kotel nastavovat a nesmí být uveden do provozu. Pokud by byl přesto uveden do provozu, může hořák pracovat nesprávně, může docházet k zášlehům a nakonec k poruše, což má za následek vypnutí hořáku a tím i poruchu topného systému.

Měření teploty na radiátorech

Teplotu topného systému, zejména teplotu stoupačky a vracečky, měří a vyhodnocuje řemeslník. Teplota stoupačky je definována jako teplota teplonosného média (např. vody), které se přivádí do systému. Teplota tekutiny, proudící ze systému, se nazývá podle teploty vratné vody. Aby se zabránilo ztrátám v systému distribuce tepla a dosáhlo se lepší účinnosti, je nutné měření teploty a stoupačky. Provádění příslušných opatření, vedoucích z poznatků o teplotě stoupačky a vracečky nakonec k hydraulickému vyvážení. To popisuje metodu, kterou se v topné soustavě, každý radiátor nebo rozbočka plošného při pevně dané teplotě stoupačky topného systému, zásobovaná přesným množstvím tepla, které je potřeba pro dosažení teploty, požadované v jednotlivých prostorech. Neoptimální provozní podmínky vedou k výraznému nárůstu spotřeby elektřiny a tepelné energie. Zákon pro úsporu energie v Německu z tohoto důvodu předepisuje hydraulické vyvážení pro všechna nově instalovaná nebo rekonstruovaná zařízení.

Tlakové zkoušky potrubí (vodovodní a kanalizační)

Podle zákonných požadavků DIN EN 806-4, DIN 1988 7 a DIN 1610 musí být rozvody pitné vody a odpadů před uvedením do provozu provedeny zkoušky těsnosti a zátěžové zkoušky vzduchem, inertním plynem nebo vodou. Z hygienických důvodů je výhodné, když rozvody zůstanou až do uvedení do provozu suché a zkouška těsnosti se provádí vzduchem. Vzduch lze také doporučit, aby nedocházelo ke korozi kovových materiálů. Tlaková zkouška se skládá ze dvou tlakových testů, přičemž zkušební tlak a doba trvání závisí především na účelu (zátěžová zkouška nebo zkouška těsnosti). Úniky se většinou projeví velmi rychle akusticky. Pokud je únik obtížné najít, používají se nástroje, používané pro plynovody (stříkání pěnidla).

Prospekty k produktům

Software