testo 6351 - převodník diferenčního tlaku pro průmysl

Obj.č.  0555 6351

  • Automatická justáž nuly zaručuje vysokou přesnost a dlouhodobou stabilitu nezávislou na teplotě

  • Nízký měřicí rozsah do 50 Pa zajišťuje velmi vysokou přesnost při velmi nízkých tlacích

  • Měření diferenčního tlaku, rychlosti proudění a objemového průtoku

  • Možnost konfigurace managementu alarmu s nastavitelnou prodlevou odezvy a s potvrzením alarmu

Převodník diferenčního tlaku testo 6351 se hodí pro průmyslové aplikace. Snímá s vysokou přesností i velmi nízké tlaky. Převodník byl koncipován specielně pro sledování diferenčního tlaku v měřicím rozsahu 50 Pa až 2000 hPa.

Popis produktu

Převodník diferenčního tlaku testo 6351 umožňuje měření v rozsahu od 50 Pa do 2000 hPa. Převodník se vyznačuje především automatickou justáží nuly, která zajišťuje vysokou přesnost a dlouhodobou stabilitu.

Převodník diferenčního tlaku testo 6351 – aplikace

  • Sledování diferenčního tlaku mezi místnostmi: současné měření okolní teploty a vlhkosti
  • Sledování procesů vysušování, kontrola diferenčního tlaku, objemového průtoku a rychlosti proudění v kritické klimatizační technice (klimatizační a ventilační zařízení)

 

Rozsah dodávky

Převodník diferenčního tlaku testo 6351 podle zvolené konfigurace.