testo 6441 - měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu (DN15) pro 0,25...75 m3/h

Obj.č.  0555 6441

Cena na dotaz
  • Převodník s volitelnými výstupními signály: analogový výstup, impulzní výstup, 2 spínací výstupy

  • Integrovaná funkce sumarizace (totalizátor) pro zjištění celkové spotřeby

  • Vysoká přesnost: definovaný vnitřní průměr (DN15) umožňuje srovnání na normovaný objemový průtok

  • Snadná montáž a obsluha

Výrobek již není k dispozici. Znáte již nástupce?
Využijte výhod: >> Přejít k výrobku


Podrobnosti

Popis produktu

V průmyslových podnicích je stlačený vzduchu důležitým nositelem energie, který však může také být příčinou vysokých nákladů. Přesná měřicí a regulační technika zvládne transparentnost při spotřebě stlačeného vzduchu a pomůže Vám ušetřit energii, snížit náklady a realizovat cílený management životního prostředí (např. podle ISO 50.001 nebo ISO 14.001).

Měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu testo 6441 Vám umožní přesné měření spotřeby stlačeného vzduchu, kontrolu spotřeby a úniků a také měření průtoku ve Vašem systému stlačeného vzduchu. Rovněž se dá s měřidlem průtoku stlačeného vzduchu provádět analýza provozních špiček, aby se zjistilo, zda je kapacita Vaší výroby stlačeného vzduchu dostatečná. Dohromady Vám tato opatření pomohou nalézt potenciál úspor nebo zabránit zbytečným investičním nákladům.

Přehled technických výhod měřidla spotřeby stlačeného vzduchu testo 6441

Měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu testo 6441 je současně převodníkem, který naměřené veličiny mění na elektrický signál. Převodník lze proto integrovat do zařízení (např. do systému stlačeného vzduchu) a je tak důležitým nástrojem v měřicí a regulační technice. Měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu testo 6441 nabízí kromě toho následující výhody:
  • Maximální flexibilita díky různým výstupním signálům: analogový výstup, impulzní výstup, 2 spínací výstupy. Jste tak vybaveni pro každý případ použití, buď pro měření spotřeby, kontrolu spotřeby nebo úniků nebo také pro měření průtoku
  • Integrovaná funkce sumarizace: díky praktickému totalizátoru nejsou pro zjištění celkové spotřeby zapotřebí žádné další vyhodnocovací jednotky
  • Velmi vysoká přesnost: přesně definovaný vnitřní průměr (DN15) umožňuje srovnání na normovaný objemový průtok, čímž je dosaženo vysoké přesnosti měření. To je výhodou oproti běžným vpichovacím sondám, které na základě změřeného proudění a zadaného průměru potrubí vypočítají objemový průtok – což je postup s větší náchylností k chybám než při měření pomocí měřidla spotřeby stlačeného vzduchu
  • Jednoduchá obsluha s velkou flexibilitou: zadání parametrů výstupních signálů, změna z fyzikálních jednotek, prodleva signálu, možnost tlumení signálu
  • Měření na kalorimetrickém principu: bez tlakové ztráty při měření
  • Další výhody: není zapotřebí kompenzace teploty, rychlá odezva, robustní senzor, optimalizovaná přesnost díky integrované vstupní a výstupní trase

Rozsah dodávky

Měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu testo 6441 s integrovanou vstupní a výstupní trasou, průměr DN15 (½″), s analogovým, impulzním a spínacím výstupem.

Cena na dotaz