testo 6443 - měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu (DN40) pro 1,3...410 m3/h

Obj.č.  0555 6443

Cena na dotaz
  • Převodník s volitelnými výstupními signály: analogový výstup, impulzní výstup, 2 spínací výstupy

  • Integrovaná funkce sumarizace (totalizátor) pro zjištění celkové spotřeby

  • Vysoká přesnost: definovaný vnitřní průměr (DN40) umožňuje srovnání na normovaný objemový průtok

  • Snadná montáž a obsluha

Výrobek již není k dispozici. Znáte již nástupce?
Využijte výhod: >> Přejít k výrobku


Podrobnosti

Popis produktu

Stlačený vzduch – důležitý, avšak také finančně náročný nositel energie v průmyslových podnicích. Přesná měřicí a regulační technika zajišťuje transparentnost při spotřebě stlačeného vzduchu. Odhalte své možnosti snižování nákladů a energie a přispějte aktivně k řízenému managementu životního prostředí (např. podle ISO 50.001 nebo ISO 14.001).

Měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu testo 6443 se ideálně hodí k přesnému měření spotřeby stlačeného vzduchu, ke sledování spotřeby a úniků a také pro měření průtoku. Měřidlo stlačeného vzduchu rovněž umožní analýzu provozních špiček, pomocí níž můžete posoudit kapacitu Vaší výroby stlačeného vzduchu. S těmito opatřeními zjistíte, kde můžete ušetřit příliš vysoké průběžné náklady nebo zabránit zbytečným investičním nákladům.

Měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu testo 6443: přehled technických charakteristik

Měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu testo 6443 je současně převodníkem, který naměřené veličiny mění na elektrický signál. Převodník lze proto integrovat do zařízení (např. do systému stlačeného vzduchu) a je tak důležitým nástrojem v měřicí a regulační technice. Měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu testo 6443 nabízí kromě toho následující výhody:
  • Maximální flexibilita díky různým výstupním signálům: analogový výstup, impulzní výstup, 2 spínací výstupy. Každý případ použití je pokryt: měření spotřeby, kontrola spotřeby nebo úniků nebo také měření průtoku
  • Integrovaná funkce sumarizace: totalizátor pro Vás zjišťuje celkovou spotřebu, takže nemusíte přemýšlet o dalších vyhodnocovacích jednotkách
  • Velmi vysoká přesnost: měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu má jasně definovaný vnitřní průměr (DN40) a umožňuje proto srovnání na normovaný objemový průtok. Tímto způsobem nabízí vysokou přesnost měření – především v porovnání s běžnými vpichovacími sondami: ty změří proudění a na základě zadaného průměru potrubí vypočítají objemový průtok. Při tomto postupu je třeba počítat s větší náchylností k chybám
  • Snadná obsluha s velkou flexibilitou: zadání parametrů výstupních signálů, změna z fyzikálních jednotek, prodleva signálu, možnost tlumení signálu
  • Měření na kalorimetrickém principu: bez tlakové ztráty při měření
  • Další výhody: není zapotřebí kompenzace teploty, rychlá odezva, robustní senzor, optimalizovaná přesnost díky integrované vstupní a výstupní trase

Rozsah dodávky

Měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu testo 6443 s integrovanou vstupní a výstupní trasou, průměr DN40 (1 ½″), s analogovým, impulzním a spínacím výstupem.

Cena na dotaz