testo 6447 - měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu s výměnnou armaturou

Obj.č.  0699 6447

Cena na dotaz
 • Převodník s volitelnými výstupními signály: analogový výstup, impulzní výstup, 2 spínací výstupy

 • Výměnná armatura: sonda se dá vyjmout pod tlakem (a tím flexibilně použít na více měřicích místech)

 • Flexibilní montáž formou měřicího bloku, trubkové objímky nebo jako měřicí armatura

 • Jednoduchá obsluha s různými možnostmi (výstupní signály, fyzikální jednotky, atd.)

Výrobek již není k dispozici. Znáte již nástupce?
Využijte výhod: >> Přejít k výrobku


Podrobnosti

Popis produktu

V průmyslových podnicích je stlačený vzduch používán jako důležitý nositel energie, který však může být velmi nákladný. Přesná měřicí a regulační technika umožňuje transparentnost ve spotřebě stlačeného vzduchu. Zjistěte pomocí měření stlačeného vzduchu, kde se dají snížit nároky na energie a náklady. A přispějte tak aktivně k cílenému managementu životního prostředí (např. podle ISO 50.001 nebo ISO 14.001).

Měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu testo 6447 může být použito, když jde o měření spotřeby stlačeného vzduchu, o kontrolu spotřeby a úniků a také o měření průtoku. Kromě toho nabízí možnost analýzy provozních špiček, díky které vidíte, zda má Vaše výroba stlačeného vzduchu dostatečnou kapacitu. Všechna tato opatření zviditelní, kde existuje potenciál energetický a finančních úspor a zda jsou případné plánované investice zbytečné a tím nepotřebné.

Zde naleznete technické charakteristiky měřidla spotřeby stlačeného vzduchu testo 6447

Měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu testo 6447 je současně převodníkem, který naměřené veličiny mění na elektrický signál. Převodník lze proto integrovat do zařízení (např. do systému stlačeného vzduchu) a je tak důležitým nástrojem v měřicí a regulační technice. Měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu testo 6447 nabízí kromě toho následující výhody:
 • Maximální flexibilita díky různým výstupním signálům: analogový výstup, impulzní výstup, 2 spínací výstupy. Každý případ použití je pokryt: měření spotřeby, kontrola spotřeby nebo úniků nebo také měření průtoku
 • Vyjmutí sondy pod tlakem: umožňuje to přesvědčivé řešení výměnné armatury
 • Integrovaná funkce sumarizace: totalizátor pro Vás zjišťuje celkovou spotřebu, takže není třeba pořizovat s vysokými náklady další vyhodnocovací jednotky
 • Flexibilní montáž: formou měřicího bloku, trubkové objímky nebo jako měřicí armatura
 • Velmi vysoká přesnost: měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu můžete dostat v různých velikostech (DN65-250 – především pro větší průměry potrubí). Poněvadž má každý model přesně definovaný vnitřní průměr, je možné provést srovnání na normovaný objemový průtok. Tímto způsobem je dosaženo vysoké přesnosti měření – především v porovnání s běžnými vpichovacími sondami: ty změří proudění a na základě zadaného průměru potrubí vypočítají objemový průtok. Při tomto postupu je třeba počítat s větší náchylností k chybám
 • Snadná obsluha s velkou flexibilitou: zadání parametrů výstupních signálů, změna z fyzikálních jednotek, prodleva signálu, možnost tlumení signálu
 • Měření na kalorimetrickém principu: bez tlakové ztráty při měření
 • Další výhody: není zapotřebí kompenzace teploty, rychlá odezva, robustní senzor, optimalizovaná přesnost díky integrované vstupní a výstupní trase

Rozsah dodávky

Měřidlo spotřeby stlačeného vzduchu testo 6447 pro velké průměry potrubí, vyjmutí sondy pod tlakem díky výměnné armatuře, volitelné průměry DN65 (2 ½″) / DN80 (3″) / DN100 (4″) / DN125 (5″) / DN150 (6″) / DN200 (8″) / DN250 (10″), s analogovým, impulzním a spínacím výstupem.

Cena na dotaz