testo NanoMet3 - Přenosný měřicí systém emisí (PEMS) pro čítání a klasifikaci nanočástic.

Obj.č.  444

 • Ovládání jedním tlačítkem

 • Úprava plynů: integrované PMP

 • Metoda měření pro benzínová a naftová vozidla bez dodatečného nastavení přístroje

 • Nejsou potřeba další provozní zdroje

Díky dlouhodobým zkušenostem s měřením nanočástic pro automobilové, laboratorní a environmentální aplikace dokázala společnost Testo vyvinout robusní, přenosný
a nákladově efektivní čítač počtu částic, tzv. přenosný systém pro měření emisí (PEMS).

Popis produktu

Kompaktní rozměry systému testo NanoMet3 - pouze 526 x 409 x 216 mm - jej dovolují pohodlně uložit v kufru jakéhokoliv vozidla. Výfukové plyny jsou vedeny skrze předehřívanou odběrovou hadici, která je připojena k výfuku, a dále do měřicího přístroje, kde jsou zaznamenávány měřené hodnoty:
• Koncentrace počtu nanočástic (pt/cm3)
• Průměrná velikost částic (10...300 nm)
• Hmotnost částic (mg/cm3)
• LDSA (Lung Deposited Surface Area – μm2/cm3)
 
Vzhledem k tomu, že je do testo NanoMet3 zabudováno PC, vč. předinstalovaného softwaru, mohou být zaznamenávaná data ukládána a dokumentována na interním pevném disku. Data však lze také zobrazit na připojeném monitoru nebo exportovat pomocí SD karty a dále zpracovat.

Unikátní princip od společnosti Testo

Vzhledem k tomu, že je místo odběru vzorků ve většině PEMS umistěno u výstupního otvoru výfuku, mohou těkavé látky kondenzovat do nano-kapiček, kterou jsou pak společně s netěkavými, pevnými látkami čítány měřicím přístrojem. Aby bylo možné měřit pouze skutečný počet pevných částic, je odebraný vzorek výfukového plynu ředěn pomocí rotační ředičky tak, že jsou těkavé látky odděleny
a odváděny odpařovacím potrubím. To odpovídá přípravě plynu dle programu pro měření částic (PMP) dopravního oddělení UN/ECE.

Difuzní nabíjení

Další jedinečnou vlastností testo NanoMet3 je implementace mini-difuzního klasifikátoru částic, který se chová jako senzor pro měření koncentrace a střední velikosti nanočástic. Na rozdíl od většiny PEMS, které
pracují s kondenzačním čítačem počtu částic (CPC), a které přepravují částice skrze komoru nasycenou rozpouštědlovými parami, spoléhá Testo na měření založené na principu difuzního nabíjení. Částice procházejí skrze elektrické střídavé pole, kde se stávají více či méně nabité, v závislosti na jejich velikosti. Dva následující elektroměry měří jejich náboj, a tím poskytují informaci o jejich počtu a střední velikosti částic. Tato metoda zlepšuje kvalitu měření, protože měření emisí uhlovodíků není ovlivňováno kontaminací butanolem v testovací komoře nebo znečistěným vzduchem. Pořizovací a testovací náklady jsou také o poznání nižší.

Výhody PEMS

Pomocí mobilních přístrojů pro měření emisí mohou být výfukové plyny spalovacích motorů měřeny s větší přesností za skutečných provozních podmínek než při standardních laboratorních měřeních. Kromě toho jsou PEMS nákladově efektivní řešení pro testování motorů u těžkých užitkových vozidel za skutečných jízdních podmínek. Motor se
z vozidla pro potřeby testování nemusí demontovat. Vozidla jsou jednoduše vybavena palubním měřicím přístrojem a testování se provádí za skutečných jízdních podmínek.

Snadná obsluha, mnoho výhod.

Kromě přesných výsledků měření přesvědčuje testo NanoMet3 i díky své snadné obsluze:
 • Ovládání jedním tlačítkem
 • Žádné provozní materiály, jako jsou pracovní kapaliny
  nebo radioaktivní zdroje
 • Identické nastavení přístroje pro benzínová i dieselová vozidla
 • Integrované PC s předinstalovaným softwarem
 • Integrované ukládání dat a tvorba protokolů měření
 • Ukládání dat na SD kartu nebo integrovaný pevný disk
 • Snadná údržba
 • Levná údržba - díky speciální rotační ředičce je servisní interval 1 000 hodin

 

Rozsah dodávky

testo NanoMet3, včetně:
 • Přepravní kufr
 • Vyhřívaná vzorkovací hadice
 • Kabel LAN
 • Bezdrátová anténa
 • SD karta
 • Prodlužovací kabel USB
 • Kabel pro externí signál
 • Kabel k bakterii
 • Zásuvka D-sub a konektor D-sub
 • Hadice výfukových plynů se spojovacím hrdlem
 • Síťový napájecí kabel specifický pro danou zemi 
 • Kalibrační certifikát