testo Saveris PROF Software - licence pro dalšího uživatele

Obj.č.  0572 0190

  • Software testo Saveris PROF - licence pro dalšího uživatele

  • S touto licencí si můžete vychutnat všechny výhody nabízené softwarem testo Saveris PROF

Zakoupili jste již základní balíček testo Saveris PROF Software a chcete získat další uživatelský přístup k údajům o měření? Tato licence umožňuje dalšímu uživateli monitorovat naměřené hodnoty ze záznamníků testo Saveris.

6,510.00 Kč
vč. DPH  7,877.10 Kč

Popis produktu

Pokud chcete poskytnout dalšímu uživateli testo Saveris přístup k údajům o měření, pak tato licence je pro vás. S touto licencí můžete k síti připojit dalšího uživatele a využívat výhody softwaru testo Saveris PROF.

Jako uživatel základního balíčku testo Saveris PROF Software s testo Saveris Web Access (0572 0181) vám tato licence umožňuje aktivovat software testo Saveris PROF v počítači a poskytnout dalšímu uživateli přístup k naměřeným hodnotám pomocí testo Saveris Web Access.

Uživatelé základního balíčku testo Saveris PROF Software Classic mohou samozřejmě využívat i výhody testu Saveris Web Access. Jednoduše upgradujte svůj PROF Software Classic přidáním extra funkce testo Saveris Web Access ( 0572 0001). Díky testo Saveris Web Access mohou základní uživatelé systému záznamníků testo Saveris pohodlně načítat svá měřená data a ušetřit tak spoustu času. S testo Saveris Web Access není potřeba instalovat testo Saveris PROF Software Classic na každém PC. Místo toho mohou uživatelé pohodlně přistupovat k naměřeným hodnotám prostřednictvím svého prohlížeče.

Upozornění:Pomocí funkcí testo Saveris Web Access nelze provádět žádné konfigurace systému. Potřebujete testo Saveris PROF Software Classic, jako tomu bylo dříve.

Poznámka: Licence pro dalšího uživatele lze aktivovat pouze tehdy, pokud již máte základní balíček testo Saveris PROF Software Classic nebo základní balíček testo Saveris PROF Software s aplikací Web Access.

 

Rozsah dodávky

Licence pro dalšího uživatele testo Saveris PROF Software Classic (0572 0192) nebo  testo Saveris PROF s webovým přístupem (0572 0181).