testo ViPR - odstraňovač těkavých částic pro odběr vzorků a úpravu surového plynu podle UNECE R83 a R49

Obj.č.  1122B

 • podle UNECE R83 a R49

 • Kontrola stavu plynů pro měření počtu částic pro schválení typu vozidla

 • Primární ředění pro přímé připojení výfukového potrubí nebo ředicího tunelu CVS

 • Snadné ovládání přes PC

Odstraňovač těkavých částic testo ViPR je systém upravující plyn pro odběr vzorků, ředění a úpravu surového plynu pro stanovení částic. Je kompatibilní s metodou podle PMP (Particle Measurement Programme) a je charakterizován získaným oceněním technologie.

Popis produktu

Komplexní systém pro úpravu plynu testo ViPR se skládá z rotační diskové jednotky ředění testo MD19-3E, odpařovací trubice testo ASET 15-1 a odběrné jednotky testo CU-2.
Uživatelsky přívětivý odstraňovač těkavých částic testo ViPR vám umožňuje dosáhnout optimálních výsledků při odběru vzorků a úpravě surového plynu pro stanovení částic. V kombinaci s čítačem kondenzovaných částic (CPC), který je k dispozici samostatně, umožňuje testo ViPR přesné měření koncentrace počtu částic pevných nanočástic z emisí vozidel podle předpisů UNECE R83 a R49.

Typický způsob použití

Odstraňovač částic testo ViPR je ideální pro různé aplikace v automobilovém průmyslu. V této oblasti podporuje například inženýry s úpravou plynu podle PMP pro schválení typu v souladu s UNECE R83- a R49. Navíc univerzální hardwarová koncepce umožňuje odstraňovači těkavých částic, aby nabídl flexibilitu potřebnou pro výzkum a vývoj systémů dodatečného zpracování výfukových plynů. Navíc testo ViPR poskytuje optimální řešení pro oddělení těkavé frakce v aerosolovém výzkumu.

Přehled testo ViPR 

 • PMP-kompatibilní se systémem úpravy plynu pro odběr vzorků, ředění a úpravu surového plynu pro stanovení částic
 • Skládá se z rotační diskové jednotky ředění testo MD19-3E, odpařovací trubice testo ASET15-1 a odběrné jednotky testo CU-2
 • Měření koncentrace počtu pevných nanočástic z emisí vozidel podle předpisů UNECE R83 a R49 v kombinaci s čítačem kondenzovaných částic (CPC), který je k dispozici samostatně
 • Přímé připojení na výfukové potrubí nebo ředicí tunel CVS
 • Kompaktní a snadno přenosný
 • Snadné ovládání pomocí digitální řídící jednotky díky jedinečnému softwaru 

 

Rozsah dodávky

 • Odstraňovač těkavých částic testo ViPR s volitelnou kalibrací PMP včetně:
 • testo MD19-3E rotační disková jednotka ředění s aktivním přívodem vzduchu
 • testo ASET15-1 odpařovací trubice
 • testo CU-2 digitální řídící jednotka
 • Síťový napájecí kabel pro danou zemi a výstupní protokol z výroby
 • PMP kalibrace
 • HEPA filtr
 • 19 palcový kryt