Etui pour set endoscope testo 319-1, gaine, miroir et aimant

Référence  0516 3192

Etui pour set endoscope testo 319-1, gaine, miroir et aimant