Huile de référence

Référence  0554 2651

Huile de référence pour testo 270 (3 x 100 ml)