Farmacijska industrija

Farmaceutski proizvodi moraju biti u stanju pokazati savršenu kvalitetu. To se odnosi na istraživačke laboratorije, proizvodnju lijekova, kao i na skladištenje osjetljivih supstanci u bolnicama i velikim ljekarnama. Tu se primjenjuju strogi propisi i direktive, na primjer ISO 9001, GxP, GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice), ili 21 CFR, Part 11.

Rješenja za nadzor mikroklime

testo-Saveris-application-stationary-measurement-002944.jpg

Complete solution

Uvjeti okoline pri čuvanju lijekova, krvnih pripravaka ili cjepiva moraju biti nadzirani a izmjerene vrijednosti dokumentirane

  • Koristite naš sistem za nadzor
  • Zajamčite kvalitetu proizvoda uz pomoć kontinuiranog nadzora vlage i temperature

Mjerenje pH vrijednosti

testo-206-pH3-application-analysis-002025-bearb.jpg
Više o mjerenju pH vrijednosti

Mjerni instrumenti za mjerenje pH vrijednosti se najviše koriste u kemijskoj i farmaceutskoj industriji.

  • Otkrijte procese mnogih kemijskih i biokemijskih reakcija
  • Određivanje pH vrijednosti u mekim i viskoznim materijalima te u tekućinama

Nadzor temperature

testo-Saveris-T1-application-stationary-measurement-004609.jpg

Usklađenost sa propisanim temperaturama skladištenja je važan preduvjet za osiguranje kvalitete farmaceutskih proizvoda.

  • Provjera i dokumentiranje temperature okoline uz pomoć data loggera
  • Ovakav nadzor daje presudan doprinos očuvanju kvalitete proizvoda koja se može provjeriti

Temperatura pri prijevozu

testo-184T1-application-stationary-measurement-004511.jpg
Više o prijevozu

Većina farmaceutskih proizvoda mora se prevoziti pri definiranoj gornjoj i donjoj vrijednosti temperature i vlage, kroz cijeli opskrbni lanac.

  • Kontrola hladnog lanca prilikom isporuke
  • Zaštita od neopaženih ‘’praznina’’ u hladnom lancu tijekom cijelog distribucijskog puta
  • Jednostavan i siguran nadzor i dokumentiranje, usklađen sa svim standardima, smjernicama i propisima