Grijanje


Dimni plinovi koji nastaju izgaranjem sadrže između ostaloga CO2, okside i čestice čađe. Oni zagađuju okoliš, imaju negativan učinak na klimu i skrivaju brojne zdravstvene rizike za ljude.

To je razlog zašto je apsolutno potrebno da proces izgaranja bude što učinkovitiji, kako bi se optimizirali toplinski procesi, a prije svega smanjile emisije štetnih plinova.

Kontakt za Testo u Hrvatskoj

Kontaktirajte nas na:

Analiza dimnih plinova

Flue gas analysis

Analiza dimnih plinova pomaže pri podešavanju plamenika te utvrđivanju gubitaka pri izgaranju.

  • Osiguranje da se u atmosferu ispušta samo dozvoljena količina štetnih tvari
  • Upotreba energije na najučinkovitiji način

Mjerenje tlaka

Pressure measurement

Standardne provjere na kućnim sistemima grijanja uključuju provjeru tlaka na plameniku. Tu je uključeno i mjerenje tlaka protoka i mjerenje tlaka pri mirovanju.

  • Optimalan tlak protoka na plinskim plamenicima je 18 do 25 mbar.
  • Mjerenjem i kontrolom sprečavamo isključenje sistema za grijanje

Ispitivanje propuštanja

Leak test

Ispitivanje propuštanja (ili tlačna proba, također poznato kao mjerenje propuštanja) se na sustavu plinovoda mora ponavljati svakih 12 godina pomoću mjernog instrumenta.

  • Plinovod se uvijek ispituje pod radnim opterećenjem i radnim tlakom
  • Provjerava se da li plin izlazi iz plinovoda te u kojoj količini