Mjerenje emisija

U industriji je važno da se proizvodni process odvija učinkovito i da u isto vrijeme zagađuje okoliš što je manje moguće u tom procesu. Analizatori dimnih plinova su ovdje od velike pomoći u smislu usklađenosti sa zakonskim emisijama – njihovim graničnim vrijednostima, kao i za nadzor i optimiziranje termičkih proizvodnih procesa.

Ispitivanje sukladnosti

testo-350_38567.jpg

U većini zemalja proizvodni procesi svih vrsta industrijskih postrojenja podliježu strogim propisima koji reguliraju emisije ispušnih plinova u atmosferu.

  • Provjerite jesu li komponente postrojenja ispravno podešene kako zagađenje ne bi prelazilo dozvoljene granične vrijednosti u dimnim plinovima
  • Napravite analizu dimnih plinova prije službene kontrole inspekcijskog tijela

Mjerenje emisija

testo-340-application-emission-003550.jpg

Instrumenti za analizu dimnih plinova su jedan dio mjerne opreme koji serviseri koriste svakodnevno pri podešavanju industrijskih motora.

  • Podesite motor na optimalne radne parametre poštujući propisane granične vrijednosti
  • Izbjegnite prekid rada na dulji rok

Nadzor procesa

testo-350-application-emission-000618.jpg

Plinske turbine moraju imati nadzor graničnih vrijednosti dimnih plinova koje treba poštivati tijekom rada i prilikom redovitog održavanja, ovisno o veličini sustava.

  • Provjerite vrijednosti emisija i njihovu usklađenost sa propisanim vrijednostima
  • Izuzetna preciznost prilikom mjerenja LowNOx vrijednosti na plinskim turbinama

Ispitivanje efikasnosti na brodskim motorima

Containerschiff5300dpi-Schenker.jpg

Na brodovima je poželjno imati što je manje vidljivog dima, a sadržaj čađe svesti na minimum. U brodogradnji, dimni broj ima vrlo važnu ulogu.

  • Ispitajte da li dimni broj brodskog motora prelazi dozvoljenu granicu
  • Dokažite emisiju čađe dizel motora svojim kupcima