Pekare i mesnice

U pekarama i mesnicama se svakodnevno obrađuju meso, tijesto i druga lako kvarljiva roba. Nadzor temperature je izuzetno važan jer gotovi proizvodi moraju biti besprijekorne kvalitete.

Kontakt za Testo u Hrvatskoj

Kontaktirajte nas na:

Rješenja za nadzor temperature

testo-Saveris-2-application-stationary-measurement-005535-US.jpg

U vašoj mesnici morate osigurati da temperatura ne prelazi granične vrijednosti.

  • Koristite naš WiFi data logger system za nadzor
  • Taj sistem nadzire temperaturu sigurno, automatski i sa minimalnim naporom

Kontrola temperature na licu mjesta

testo-108-application-temperature-002915.jpg

Temperatura hrane ima presudan utjecaj na formiranje i širenje bakterija a samim time i na kvalitetu proizvoda i zdravlje potrošača.

  • Uvedite redovite kontrole temperature
  • Osigurajte sigurnost hrane

Nadzor temperature

Imag-testo176T1-Aplicacion-AlmacénFrigorífico-02.jpg

Postoji veliki broj skladišta u kojima (duboko) smrznuta hrane mora biti pohranjena.

  • Koristite data logger za neprekidan nadzor temperature
  • U skladu sa EN 12830

Mjerenje pH vrijednosti

testo-2O5-application-temperature-001522.jpg

pH vrijednost hrane ima izravan utjecaj na rast mikroorganizama i time na kvalitetu i sigurnost hrane.

  • pH vrijednost nam pomaže odrediti kvalitetu hrane
  • Jednostavno mjerenje važnog parametra kvalitete hrane