Pekare i mesnice

U pekarama i mesnicama se svakodnevno obrađuju meso, tijesto i druga lako kvarljiva roba. Nadzor temperature je izuzetno važan jer gotovi proizvodi moraju biti besprijekorne kvalitete.

Kontakt za Testo u Hrvatskoj

Kontaktirajte nas na:
+385 95 83 40 688
kontakt@testo.hr

Rješenja za nadzor temperature

testo-Saveris-2-application-stationary-measurement-005535-US.jpg

U vašoj mesnici morate osigurati da temperatura ne prelazi granične vrijednosti.

 • Koristite naš WiFi data logger system za nadzor
 • Taj sistem nadzire temperaturu sigurno, automatski i sa minimalnim naporom

Kontrola temperature na licu mjesta

testo-108-application-temperature-002915.jpg

Temperatura hrane ima presudan utjecaj na formiranje i širenje bakterija a samim time i na kvalitetu proizvoda i zdravlje potrošača.

 • Uvedite redovite kontrole temperature
 • Osigurajte sigurnost hrane

The temperature of foods has a crucial influence on the formation and proliferation of germs and therefore on product quality and consumer health.

 • Proceed regular temperature checks
 • Ensure food safety   

Nadzor temperature

Imag-testo176T1-Aplicacion-AlmacénFrigorífico-02.jpg

Postoji veliki broj skladišta u kojima (duboko) smrznuta hrane mora biti pohranjena.

 • Koristite data logger za neprekidan nadzor temperature
 • U skladu sa EN 12830

There are a huge number of facilities where (deep-)frozen food has to be stored.

 • Use data loggers to continuously document the temperature
 • Approved according to EN 12830   

Mjerenje pH vrijednosti

testo-2O5-application-temperature-001522.jpg

pH vrijednost hrane ima izravan utjecaj na rast mikroorganizama i time na kvalitetu i sigurnost hrane.

 • pH vrijednost nam pomaže odrediti kvalitetu hrane
 • Jednostavno mjerenje važnog parametra kvalitete hrane