Proizvodnja hrane

Imate posla sa svježom, lako kvarljivom robom svaki dan. Kvaliteta proizvoda mora uvijek biti besprijekorna, a manje vrijedni proizvodi ne smiju ući u proces proizvodnje.

Kontakt za Testo u Hrvatskoj

Kontaktirajte nas na:

Rješenja za nadzor temperature

testo-Saveris-application-stationary-measurement-002062.jpg

Gdje god ljudi rade s hranom, temperatura okoline i vlaga igraju ključnu ulogu.

 • Koristite naš sistem za nadzor
 • Osigurajte usklađenost sa HACCP i EN 12830
 • Pobrinite se da su vaši proizvodi besprijekorni u smislu higijene i kvalitete

Kontrola temperature na licu mjesta

testo-104-application-temperature-000722.jpg

Temperatura hrane ima presudan utjecaj na formiranje i širenje bakterija a samim time i na kvalitetu proizvoda i zdravlje potrošača.

 • Uvedite redovite kontrole temperature
 • Osigurajte sigurnost hrane

Nadzor temperature

Imag-testo176T1-Aplicacion-AlmacénFrigorífico-02.jpg

Postoji veliki broj skladišta u kojima (duboko) smrznuta hrane mora biti pohranjena.

 • Koristite data logger za neprekidan nadzor temperature
 • U skladu sa EN 12830

Kvaliteta jestivog ulja

testo-270-application-analysis-005146.jpg

Ulje u fritezi ima izravan utjecaj na hranu: potrošeno ulje za prženje ima negativan učinak na okus i probavljivost duboko pržene hrane.

 • Odredite pravi trenutak za promjenu ulja uz pomoć mjernog instruments
 • Osigurajte kvalitetu ulja i izbjegnite prečestu zamjenu ulja

Mjerenje pH vrijednosti

testo-2O5-application-temperature-001522.jpg

pH vrijednost hrane ima izravan utjecaj na rast mikroorganizama i time na kvalitetu i sigurnost hrane.

 • pH vrijednost nam pomaže odrediti kvalitetu hrane
 • Jednostavno mjerenje važnog parametra kvalitete hrane