Restorani i gastronomija

Pri pripremi i posluživanju hrane, potrebno je posebno paziti na ispravnu temperature hrane.


Kontrola temperature na licu mjesta

testo-104-application-temperature-000487.jpg

Temperatura hrane ima presudan utjecaj na formiranje i širenje bakterija a samim time i na kvalitetu proizvoda i zdravlje potrošača.

  • Uvedite redovite kontrole temperature
  • Osigurajte sigurnost hrane

Nadzor temperature

Imag-testo176T1-Aplicacion-AlmacénFrigorífico-02.jpg

Postoji veliki broj skladišta u kojima (duboko) smrznuta hrane mora biti pohranjena.

  • Koristite data logger za neprekidan nadzor temperature
  • U skladu sa EN 12830

Kvaliteta jestivog ulja

testo-270-application-analysis-005158.jpg

Ulje u fritezi ima izravan utjecaj na hranu: potrošeno ulje za prženje ima negativan učinak na okus i probavljivost duboko pržene hrane.

  • Odredite pravi trenutak za promjenu ulja uz pomoć mjernog instruments
  • Osigurajte kvalitetu ulja i izbjegnite prečestu zamjenu ulja

Mjerenje pH vrijednosti

testo-2O5-application-temperature-001522.jpg

pH vrijednost hrane ima izravan utjecaj na rast mikroorganizama i time na kvalitetu i sigurnost hrane.

  • pH vrijednost nam pomaže odrediti kvalitetu hrane
  • Jednostavno mjerenje važnog parametra kvalitete hrane