Restorani i gastronomija

Pri pripremi i posluživanju hrane, potrebno je posebno paziti na ispravnu temperature hrane.


Kontrola temperature na licu mjesta

testo-104-application-temperature-000487.jpg
  • Brz i pouzdan nadzor kvalitete
  • Izbjegnite opasnosti za zdravlje Vaših kupaca

Nadzor temperature

Food monitoring in storerooms
  • Kontinuirano pratite temperaturu svježih proizvoda
  • Nema više rukom pisane dokumentacije

Kvaliteta jestivog ulja

testo-270-application-analysis-005158.jpg

Ulje u Vašoj fritezi za prženje ima izravan utjecaj na različite čimbenike: potrošeno ulje za kuhanje negativno utječe na okus i probavljivost duboko pržene hrane.

  • Odredite pravi trenutak za promjenu ulja za kuhanje pomoću točnih mjerenja
  • Osigurajte kvalitetu ulja za kuhanje i izbjegavajte prečesto mijenjanje ulja za kuhanje

Mjerenje pH vrijednosti

pH measurement in the food industry

pH vrijednost hrane izravno utječe na rast mikroorganizama, a time i na kakvoću i sigurnost hrane.

  • pH vrijednost kao svojstvo kvalitete za procjenu hrane
  • Jednostavno mjerenje ovog važnog parametra kvalitete