Skladištenje

U prehrambenoj industriji, održavanje hladnog lanca mora biti redovito kontrolirano i ovjereno. Vanjski uvjeti okoline također imaju utjecaj na kvalitetu proizvoda. Stalni nadzor temperature i vlage je zato vrlo važan.

Rješenja za nadzor temperature

testo-Saveris_p_ap_sta_004598.jpg

Gdje god ljudi rade s hranom, temperatura okoline i vlaga igraju ključnu ulogu.

  • Koristite naš sistem za nadzor
  • Osigurajte usklađenost sa HACCP i EN 12830
  • Pobrinite se da su vaši proizvodi besprijekorni u smislu higijene i kvalitete

Kontrola temperature na licu mjesta

testo-104-IR-application-temperature-003500.jpg

Temperatura hrane ima presudan utjecaj na formiranje i širenje bakterija a samim time i na kvalitetu proizvoda i zdravlje potrošača.

  • Uvedite redovite kontrole temperature
  • Osigurajte sigurnost hrane

Nadzor temperature

Imag-testo176T1-Aplicacion-AlmacénFrigorífico-02.jpg

Postoji veliki broj skladišta u kojima (duboko) smrznuta hrane mora biti pohranjena.

  • Koristite data logger za neprekidan nadzor temperature
  • U skladu sa EN 12830