Supermarketi

Velika količina prehrambenih proizvoda se svakodnevno isporučuje, skladišti i prodaje u supermarketima. Kako bi do kupca došli ispavni prizvodi, temperature mora biti unutar zadanih vrijednosti.

Kontakt za Testo u Hrvatskoj

Kontaktirajte nas na:

Rješenja za nadzor temperature

testo-Saveris-application-stationary-measurement-004340.jpg

Imate posla sa svježom, lako kvarljivom robom svaki dan. Kvaliteta proizvoda mora uvijek biti besprijekorna, a manje vrijedni proizvodi ne smiju ući u proces proizvodnje.

  • Koristite naš WiFi data logger system za nadzor
  • Taj sistem nadzire temperaturu u supermarketima sigurno, automatski i sa minimalnim naporom

Kontrola temperature na licu mjesta

testo-104-IR-application-temperature-003498.jpg

Temperatura hrane ima presudan utjecaj na formiranje i širenje bakterija a samim time i na kvalitetu proizvoda i zdravlje potrošača.

  • Uvedite redovite kontrole temperature
  • Osigurajte sigurnost hrane

Nadzor temperature

Imag-testo176T1-Aplicacion-AlmacénFrigorífico-02.jpg

Postoji veliki broj skladišta u kojima (duboko) smrznuta hrane mora biti pohranjena.

  • Koristite data logger za neprekidan nadzor temperature
  • U skladu sa EN 12830