Besplatni e-odvijač sa svakim testo 300 promotivnim setom

Ekskluzivno za Vas:

 Ako se odlučite kupiti jedan od atraktivnih testo 300 promotivnih setova do 31. prosinca 2019., poklonit ćemo Vam prvi svjetski set e-odvijača
speedE® tvrtke Wiha u vrijednosti od 1.620,00kn.

Prijavite se ovdje  Opširnije...
Više informacija o testo 300  Opširnije...
 • testo 300 long life za analizu dimnih plinova
 • O2, CO do 4.000 ppm, NO - moguća naknadna ugradnja
 • Kompaktna osnovna sonda za dimne plinove
 • Torbica za instrument
 • 4 + 1 godina jamstva*
 • testo 300 long life za analizu dimnih plinova
 • O2, CO H2 do 8.000 ppm, NO - moguća naknadna ugradnja
 • Modularna sonda za dimne plinove
 • Torbica za instrument
 • 4 + 1 godina jamstva*
 • testo 300 long life za analizu dimnih plinova
 • O2, CO do 15.000 ppm, NO - moguća naknadna ugradnja
 • Kompaktna osnovna sonda za dimne plinove
 • Torbica za instrument
 • 4 + 1 godina jamstva*
 • testo 300 long life za analizu dimnih plinova
 • O2, CO H2 do 30.000 ppm, NO - moguća naknadna ugradnja
 • Modularna sonda za dimne plinove
 • Torbica za instrument
 • 4 + 1 godina jamstva*

Set e-odvijača mogao bi biti uskoro Vaš

 • U kompletu s nastavcima, baterijama i punjačem
 • Dvostruko brži rad
 • Električna snaga – ručna preciznost
 • Ergonomija i sigurnost u prvom redu
SpeedE
SpeedE

1. Kupite promotivni set
do 31. 1. 2019.

Testo jesenska promocija

2. Prijavite se online
do 31. 1. 2020.

Testo jesenska promocija

3. Primite speedE® poštom od Testo

E-odvijač

Ovdje se možete prijaviti

Help

d42c996654983a9fa192bc6c243cc9f2d454d8a2
Confirm
Found draft
Found draft
Found drafts
Existing form data found
Form Submitted
Review Form Validation Messages
Nije moguće dovršiti ovu radnju.
Confirmation

Uvjeti sudjelovanja
za "Testo Autumn 2019" nagradnu promociju

Sljedeći uvjeti vrijede za sudjelovanje u Testo jesenskoj promociji za 2019. godinu („Promocija“).

1. Organizator
Organizator promocije je Testo SE & Co. KGaA, Testo-Strasse 1, 79853 Lenzkirch, Njemačka (“Organizator”). Promociju će provoditi Goldmarine & Friends GmbH, Kazmairstrasse 60, 80339 München, Deutschland (“Agencija”). Organizator unajmljuje Agenciju u svrhu provedbe promocije.

2. Cilj promocije
Cilj promocije je davanje poklona uz kupnju definiranog mjernog instrumenta Testo 300 („Promotivni instrument“) i naknadnu registraciju slanjem kopije računa ili otpremnice. Promotivni instrumenti su dostupni sa sljedećim brojem narudžbe:
0564 3004 70
0564 3004 72
0564 3004 80
0564 3004 82
Obim dostave ovih setova moguće je pronaći na www.testo.com/promotion ili stranicama za specifične proizvode na www.testo.com.

3. Podobnost za sudjelovanje

Pravo sudjelovanja imaju fizičke osobe s prebivalištem u Hrvatskoj („sudionik“). Djelatnici organizatora, pridruženih tvrtki i drugih tvrtki koje sudjeluju u osmišljavanju i provedbi promocije, kao i njihova rodbina, isključeni su iz sudjelovanja. Sudjelovanje je moguće od navršene 18 godine.

4. Sudjelovanje u promociji

Kako bi sudjelovao u promociji, sudionik mora kupiti promotivni instrument od distributera koji sudjeluje u promociji ili izravno od tvrtke Testo Kft. u Mađarskoj, u razdoblju od 1. rujna 2019. do 31. prosinca 2019., bilo u svoje ime ili u ime neke tvrtke.
 Tada se sudionik mora registrirati na www.testo.com/promotion i potvrditi kupnju kopijom računa ili dostavnice. Nakon što je registracija provjerena i potvrđena, sudioniku ćemo poslati poklon. Kupac ima mogućnost izvršiti registraciju do 31. siječnja 2020. godine.
Svaki sudionik može sudjelovati samo jednom u promociji za svaki kupljeni promotivni uređaj. Višestruko sudjelovanje s različitim ili više adresna, kao i druge manipulativne mjere, rezultiraju trenutnim isključenjem sudionika iz promocije.
Zauzvrat za sudjelovanje u promociji, sudionik mora dati pristanak organizatoru za obradu njegovih osobnih podataka u reklamne svrhe (uključujući osobne preporuke proizvoda). Sudionik to može učiniti označavanjem odgovarajućeg okvira na obrascu za registraciju.

5. Nagrada

Nakon uspješne provjere podobnosti, svaki sudionik dobiva poklon u obliku elektronskog odvijača tvrtke Wiha (1 set e-odvijača speedE®). Agencija šalje sudioniku poklon poštom. Organizator, agencija i Testo Kft. ne snose odgovornost za gubitak paketa nakon predaje istog prijevozniku te nakon što sudionik prihvati ove uvjete sudjelovanja. Prijavljeni sudionici koji imaju pravo sudjelovanja u pravilu će primiti poklon u roku od 30 radnih dana nakon uspješne provjere registracije na navedenoj adresi. Ako se poklon ne može isporučiti dva puta uzastopno, sudionik može biti isključen iz promocije. U slučaju neočekivano velike potražnje može doći do kašnjenja u isporuci.
Gotovinsko plaćanje je isključeno. Pravo na nagradu nije prenosivo.

6. Odgovornost
Organizator nije odgovoran za štetu koja nastane tijekom provedbe promocije, osim ako je organizator ili njegov zastupnik prouzročio štetu iz grube nepažnje ili namjere ili je prekršio ugovornu (kardinalnu) obvezu.  U slučaju manjeg kršenja kardinalnih obveza, odgovornost organizatora ograničena je na predvidljivu štetu, tipičnu za ugovor. Ovo ne utječe na odgovornost u slučaju namjerno uzrokovane štete po život, tijelo ili zdravlje uslijed zlonamjernog prikrivanja nedostataka. Ne utječe na odgovornost u skladu sa zakonima o odgovornosti za proizvode.

7. Zaštita podataka

Podaci sudionika primljeni u okviru promocije bit će zabilježeni, pohranjeni i korišteni u svrhu provedbe promocije. Sve informacije o zaštiti podataka za primanje specifičnih podataka o aplikaciji nalaze se u Izjavi o zaštiti podataka na https://www.testo.com/hr-HR/trvtka/company_legal_privacy_policy

8. Ostalo

Ovi uvjeti sudjelovanja podliježu hrvatskom pravu, izuzev međunarodnog privatnog prava i UN-ove Konvencije o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.