Proizvodnja hrane

Svakodnevno se bavite svježim, lako pokvarenim proizvodima. Kvaliteta proizvoda mora uvijek biti besprijekorna, tako da loši proizvodi ne budu stavljeni u optjecaj.
testo Saveris 2

Temperature monitoring solution

Gdje god ljudi rade s hranom, kritičnu ulogu imaju temperatura okoline i vlažnost.

 • Koristite naš sustav nadzora klime
 • Osigurajte usklađenost s HACCP i EN 12830 smjernicama
 • Pobrinite se da su vaša dobra besprijekorna u pogledu higijene i kvalitete

Kako nas kontaktirati

Imate li pitanja?
Rado ćemo vam pomoći.

Kontakt

Kvaliteta ulja za kuhanje

Cooking oil analysis

Ulje u Vašoj fritezi za prženje ima izravan utjecaj na različite čimbenike: potrošeno ulje za kuhanje negativno utječe na okus i probavljivost duboko pržene hrane.

 • Odredite pravi trenutak za promjenu ulja za kuhanje pomoću točnih mjerenja
 • Osigurajte kvalitetu ulja za kuhanje i izbjegavajte prečesto mijenjanje ulja za kuhanje

Kontrolna mjerenja temperature

Food probes testo 104-IR

Temperatura hrane ima ključan utjecaj na stvaranje i proliferaciju klica, a time i na kvalitetu proizvoda i zdravlje potrošača.

 • Nastavite sa redovitim provjerama temperature
 • Osigurajte sigurnost hrane

Nadzor temperature

Measuring technology for food storage

Postoji ogroman broj objekata u kojima se mora pohraniti (duboko) zamrznuta hrana.

 • Koristite zapisnike podataka za kontinuirano dokumentiranje temperature
 • Odobreno prema EN 12830


pH mjerenje

pH measurement in the food industry

pH vrijednost hrane izravno utječe na rast mikroorganizama, a time i na kakvoću i sigurnost hrane.

 • pH vrijednost kao svojstvo kvalitete za procjenu hrane
 • Jednostavno mjerenje ovog važnog parametra kvalitete

Cold chain

Cold chain

Perishable foods are sensitive to changes in temperature. Therefore it is essential to ensure a constant temperature along the entire cold chain.

 • Reliable IAQ monitoring along the entire cold chain
 • With thermometers for spot check measurements and data loggers for continuous IAQ monitoring