Proizvodnja hrane

Svakodnevno se bavite svježim, lako pokvarenim proizvodima. Kvaliteta proizvoda mora uvijek biti besprijekorna, tako da loši proizvodi ne budu stavljeni u optjecaj.
testo Saveris 2

Temperature monitoring solution

Gdje god ljudi rade s hranom, kritičnu ulogu imaju temperatura okoline i vlažnost.

 • Koristite naš sustav nadzora klime
 • Osigurajte usklađenost s HACCP i EN 12830 smjernicama
 • Pobrinite se da su vaša dobra besprijekorna u pogledu higijene i kvalitete

Kontrolna mjerenja temperature

testo-104-application-temperature-000722.jpg
Više o temperaturnim mjerenjima

Temperatura hrane ima ključan utjecaj na stvaranje i proliferaciju klica, a time i na kvalitetu proizvoda i zdravlje potrošača.

 • Nastavite sa redovitim provjerama temperature
 • Osigurajte sigurnost hrane

Nadzor temperature

Imag-testo176T1-Aplicacion-AlmacénFrigorífico-02.jpg
Više o nadzoru

Postoji ogroman broj objekata u kojima se mora pohraniti (duboko) zamrznuta hrana.

 • Koristite zapisnike podataka za kontinuirano dokumentiranje temperature
 • Odobreno prema EN 12830

Kvaliteta ulja za kuhanje

testo-270-application-analysis-005146.jpg
Više o kvaliteti ulja za kuhanje

Ulje u Vašoj fritezi za prženje ima izravan utjecaj na različite čimbenike: potrošeno ulje za kuhanje negativno utječe na okus i probavljivost duboko pržene hrane.

 • Odredite pravi trenutak za promjenu ulja za kuhanje pomoću točnih mjerenja
 • Osigurajte kvalitetu ulja za kuhanje i izbjegavajte prečesto mijenjanje ulja za kuhanje

pH mjerenje

testo-2O5-application-temperature-001522.jpg
Više o pH mjerenjima

pH vrijednost hrane izravno utječe na rast mikroorganizama, a time i na kakvoću i sigurnost hrane.

 • pH vrijednost kao svojstvo kvalitete za procjenu hrane
 • Jednostavno mjerenje ovog važnog parametra kvalitete

Kako nas kontaktirati

Imate li pitanja?
Rado ćemo vam pomoći.