Farmacija i zdravlje

Farmaceutski proizvodi moraju biti u stanju pokazati savršenu kvalitetu. To se odnosi na istraživačke laboratorije, proizvodnju lijekova, kao i na skladištenje osjetljivih supstanci u bolnicama i velikim ljekarnama. Tu se primjenjuju strogi propisi i direktive, na primjer ISO 9001, GxP, GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice), ili 21 CFR, Part 11.

Kontakt za Testo u Hrvatskoj

Kontaktirajte nas na: