Ljekarne

Kao farmaceut, bavite se proizvodima koji imaju izravan utjecaj na zdravlje kupaca. To znači da bilo kakvo odstupanje kvalitete nije prihvatljivo.

Kontakt za Testo u Hrvatskoj

Kontaktirajte nas na:

testo-Saveris-2-application-stationary-measurement-005575.jpg

Temperature monitoring solution

IU maloprodajnim ljekarnama se treba pridžavati velikog broja propisa. To uključuje nadzor i dokumentiranje temperature u prodajnom prostoru, skladištu i hladnjaka za lijekove.

  • Koristite naše data loggere za nadzor temperature
  • Osigurajte ispravno skladištenje lijekova

Mjerenje temperature

Imag-testo720-Aplicacion-Laboratorio-01.jpg
Više o provjeri temperature

U laboratoriju, često ćete doći u kontakt s mnogim agresivnim kemikalijama u procesu proizvodnje lijekova.

  • Mjerenje temperature sa instrumentom koji je otporan na agresivne medije
  • Npr. zahvaljujući staklenom kućištu

Mjerenje pH vrijednosti

testo-206-pH3-application-analysis-002025-bearb.jpg
Više o mjerenju pH vrijednosti

Mjerni instrumenti za mjerenje pH vrijednosti se najviše koriste u kemijskoj i farmaceutskoj industriji.

  • Otkrijte procese mnogih kemijskih i biokemijskih reakcija
  • Određivanje pH vrijednosti u mekim i viskoznim materijalima te u tekućinama