Instrumenti za mjerenje električnih veličina

Testo mijenja tehnologiju mjerenja električnih sa novim mjernim instrumentima. Jedinstvena tehnologija znači da možete mjeriti tok, napon, i još mnogo druge električne parametre lakše i pouzdanije nego ikad prije.

Kontakt za Testo u Hrvatskoj

Kontaktirajte nas na:


Pametni digitalni multimetri

 • Automatski prepoznaje mjerne parametre
 • Štiti od pogrešnog namještanja
 • Lako i moderno upravljanje pomoću tipki umjesto okretnog gumba
 • 3 modela

Inovativna strujne kliješta

 • Inovativno dizajniran obuhvatni mehanizam za lakše obuhvaćanje stisnutih kablova
 • Sa opcijama poput početne struje, napona i mjerenja µA zajedno sa Bluetoothom
 • Automatski AC/DC način rada
 • 3 modela

Detektori napona koji mjere i tok

 • Neposredno mjerenje bez prethodnog odabira
 • Pouzdan indicator napona, čak i ako je baterija prazna
 • Sukladan sa DIN EN-61243-3:2010
 • 2 modela
   

Detektori napona za 360° zaslonom

 • Pregledan zaslon za sva očitanja
 • Sukladan sa DIN EN-61243-3:2010
 • Sigurnost prema CATIII
 • 3 modela

Beskontaktni detektor napona

 • Za napone do 1000V
 • Filter za signale visoke frekvencije
 • Izbor detekcije faze ili napona