Mjerenje tlaka

Standardni servis plamenika grijanja uključuje provjeru tlaka plina na plameniku. To uključuje mjerenje tlaka pri protoku plina i tlaka plina u mirovanju. Tlak protoka, koji se naziva i isporučeni tlak, odnosi se na tlak izmjeren dok plamenik radi. Ako je tlak protoka plina malo izvan raspona od 18 do 25 mbar, podešavanje se ne smije provoditi, a kotao ne smije nastaviti sa radom. Ako se ipak nastavi sa radom, plamenik neće funkcionirati ispravno, što će na kraju dovesti do greške; plamenik će se ugasiti, a sistem grijanja će se isključiti.

Filter
Filter (Pronađeno je 40 rezultata)
Filtriraj prema Parametri

Filtriraj prema Tip proizvoda

Filtriraj prema Ciljana grupa

Relevantnost
  • Poredaj po
  • Relevantnost
  • .sort.typeDefinition-asc
  • .sort.price-asc
  • .sort.price-desc
  • .sort.typeDefinition-desc
40 Products or Recomendations for Mjerenje tlaka
Pronađeno je 40 rezultata
Prikaži više