Kritični procesi zahtijevaju preciznu tehnologiju mjerenja

Ali svi imaju jednu zajedničku stvar: Čiste sobe zahtijevaju vrlo precizne metode mjerenja kako bi se kvalificirali prema njihovim područjima primjene i zahtjevima kvalitete. Budući da se na kraju ne radi samo o pridržavanju norme, već i o kvaliteti prvoklasnih proizvoda i procesa. S vrlo preciznim mjernim instrumentima Testo pratite temperaturu, vlažnost zraka, diferencijalni tlak i brzinu protoka zraka. Zajedno sa sustavima za nadzor temperature, relativne vlažnosti zraka i diferencijalnog tlaka, s Testoom uvijek imate pogled na kritične parametre. Na kraju se sve svodi na ovisnost o preciznosti u primjeni. S mjernim instrumentima iz Testa.

  • Sigurnost stalnog okruženja čistih soba zahvaljujući pouzdanim mjerenjima s najvišom razinom točnosti
  • Kalibrirani mjerni instrumenti s dugotrajnim stabilnim sondama pomažu vam da točno i trajno održite svoje definirane uvjete u čistim sobama 
  • Usluge prilagodbe za kvalifikaciju vaših čistih soba i mjernih instrumenata koji ispunjavaju sve vaše želje

Imate li pitanja? Rado ćemo vam pomoći.

Kako nas kontaktirati

Rado ćemo vam pomoći.

Važna mjerenja u Vašim čistim sobama

Testiranje temperature i vlažnosti
 

Mjerenje diferencijalnog tlaka u prostorima i filterima

Ispitivanje protoka zraka i razmjene zraka
 

Mjerenja u laminarnom kabinetu s vertikalnim strujanjem

Multifunction air meters

Mjerenja tehnologija i usluga

Brošura mjernih tehnologija za čiste sobe

Testo mjerni instrumenti osiguravaju Vam dugoročnu sigurnost stalnog okruženja čistih soba prema Vašim zahtjevima i u skladu s važećim normama. 

  • Mjerenje temperature, vlažnosti, diferencijalnog tlaka i protoka zraka
  • Mjerenje protoka volumena u kabinetu laminarnog protoka
  • Idealni instrumenti za sigurno i precizno mjerenje

Potpuna usluga za Vaše čiste sobe

Testo Industrial Services osigurava vrhunsku kvalitetu u Vašim čistim sobama

  • Sveobuhvatna kvalifikacija i ponovna kvalifikacija
  • Mjerenje kalibracije instrumenta
  • Obučavanje zaposlenika