testo 550i
Potpuno pametno, potpuno bežično:
Najmanji manometar
svih vremena.

Marco, refrigeration mechatronics engineer
Marco, refrigeration mechatronics engineer

“Želim da se sve odvija u jednoj aplikaciji: mjerenje, izračun i izvješćivanje.”

Marco,
inženjer rashladne mehatronike

testo 550i

Marco sve obavlja preko pametnog telefona. U životu – a sada i u poslu.

Razvili smo testo 550i, jedini manometar na svijetu, u potpunosti kontroliran App aplikacijom, samo za ljude poput njega.

Omogućuje mu bežično mjerenje, dokumentiranje i slanje izvješća. 

 • Sve aktivnosti, od mjerenja do dokumentiranja,
  pomoću testo Smart aplikacije na pametnom telefonu
 • Najmanji digitalni manometar na tržištu
 • Maksimalna pouzdanost zahvaljujući izuzetno robusnom
  kućištu s razredom zaštite IP54
 • Dodatna mogućnost proširenja s testo pametnim sondama
  za bežično mjerenje temperature, vlage i vakuuma

Potpuno pametno, potpuno bežično.

Testo Smart aplikacija, sa svojim intuitivnim korisničkim sučeljem, čini mjerenja 

 • bržima, 
 • jednostavnijima 
 • i praktičnijima nego ikada prije.

Pametan tim.

Bežično mjerenje, dokumentiranje bez komplikacija

 • s Bluetooth sondama, 
 • testo Smart aplikacijom i 
 • besplatnim testo DataControl PC softverom.

Prednosti su očite.

Kompaktno, praktično i robusno: 

 • Robusno kućište 
 • svoj posao obavlja pouzdano, 
 • čak i u ekstremnim uvjetima.

Pronađite vaš savršeni set.

testo 550s osnovni set
 

 • Digitalni 2-smjerni manometar 
 • Smjesta spremni za rad sa setom koji uključuje dvije kabelske sonde za cijevi  
 • Pametno pohranjen u praktičnom kovčegu 
 • Uključuje kalibracijski certifikat i baterije
 

 

testo 550s pametni set
 

 • Digitalni 2-smjerni manometar 
 • Smjesta spremni za rad sa setom koji uključuje dvije bežične sonde za cijevi 
 • Pametno pohranjen u praktičnom kovčegu 
 • Uključuje kalibracijski certifikat i baterije

testo 550s Smart set sa setom crijeva za punjenje

 • Digitalni 2-smjerni manometar 
 • Smjesta spremni za rad sa setom koji uključuje dvije bežične sonde za cijevi i tri crijeva za punjenje
 • Pametno pohranjen u praktičnom kovčegu 
 • Uključuje kalibracijski certifikat i baterije

testo 557s pametni vakuumski set
 

 • Digitalni 4-smjerni manometar 
 • Smjesta spremni za rad sa setom koji uključuje dvije bežične sonde za cijevi i bežičnu sondu za mjerenje vakuuma  
 • Pametno pohranjen u praktičnom kovčegu 
 • Uključuje kalibracijski certifikat i baterije

testo 557s Pametan vakuumski set sa setom crijeva za punjenje

 • Digitalni 4-smjerni manometar 
 • Smjesta spremni za rad sa setom uključujući dvije bežične sonde za cijevi, bežičnu sondu za mjerenje vakuuma i četiri crijeva za punjenje 
 • Pametno pohranjen u praktičnom kovčegu 
 • Uključuje kalibracijski certifikat i baterije

testo 550i

Kompaktno, praktično i robusno:

 • Robusno kućište
 • svoj posao obavlja pouzdano,
 • čak i u ekstremnim uvjetima.

Jedan uređaj za sve. Testo Smart aplikacija.

Jedna aplikacija za sve primjene: 

 

 • Jedna aplikacija za sve mjerne uređaje Testo s omogućenom Bluetooth® tehnologijom za klimatizacijske/rashladne sustave i toplinske pumpe
 • Brzo i jednostavno: Izbornici mjerenja za brojne primjene pružaju optimalnu potporu u konfiguriranju i provođenju mjerenja, npr. pregrijavanje/pothlađivanje
 • Jasan grafički prikaz očitanja, npr. u obliku tablice, za brzo tumačenje rezultata
 • Kreirajte digitalna mjerna izvješća uključujući fotografije, kao i PDF/CSV datoteke na lokaciji i šaljite ih putem e-pošte