Poklon testo 745 beskontaktni ispitivač napona

2000x1500-web-refrigeration-promocija.jpg

Mjerna tehnologija za one dane kada izgleda da radni dan neće nikada završiti

S ovih 5 korisnih značajki, bit ćete spremni na sve

testo 557 u radu

1. Jednostavno korištenje

 • Upravljanje jednom rukom
 • Brži rezultati
 • Manje grešaka pri mjerenju
Testo manometar prikaz vrijednosti

2. Jasan prikaz vrijednosti

 • Trenutni prikaz rezultata
 • Grafički prikaz
 • Intuitivne aplikacije
Smart Probes dokumentiranje

3. Digitalno dokumentiranje

 • Nema zapisivanja na papir
 • Sa fotografijama
 • Slanje E-mailom u PDF formatu
Manometar za rashladne sisteme

4. Veća fleksibilnost

 • Svi rashladni plinovi su dostupni
 • Manometar s automatskim načinom rada za toplinske pumpe
 • Testo Smart Probes sa Bluetooth rasponom od 100 metara
Testo robusna izrada

5. Pouzdana trajnost

 • Dugotrajne baterije
 • Nema propuštsnja
 • Visoka kvaliteta izrade

Savršeno za servisiranje - savršeno za testiranje

testo 557
Digitalni manometar u setu

testo 557 Set
 • Automatski izračun parametara sustava
 • Automatski način rada za toplinske pumpe
 • Automatsko mjerenje apsolutnog tlaka
 • Mjerenje vakuuma sa vanjskom sondom
   

testo 550
Digitalni manometar u setu

More
 • Automatski izračun parametara sustava
 • Automatski način rada za toplinske pumpe
   

Testo Smart Probes
set za klimatizaciju i hlađenje

Testo Smart Probes Refrigeration
 • 2 sonde za mjerenje visokog pritiska, 2  termometra za cijevi
 • Mjerenje tlaka bez gubitka rashladnog sredstva
 • Rad putem aplikacije


 

testo 552
Vakuumetar sa Bluetooth-om

testo 552
 • Za usklađivanje sa proizvođačkom specifikacijom za tlak
 • Daljinsko nadgledanje mjerenja putem aplikacije
 • Više sigurnosti uz alarm
   

testo 316-3
Detektor propuštanja za rashladne plinove

testo 316-3
 • Otkriva propuštanje čak i na kontaminiranim područjima
 • Otkriva i najmanja propuštanja
 • Vizualni i zvučni alarm
   

testo 770-3
Strujna kliješta sa Bluetooth-om

testo 770-3
 • Praktičan mehanizam čeljusti za žice u skučenim prostorima
 • Progresijski prikaz mjerenja u aplikaciji