U-vrijednost

Za vrijeme umjeravanja, naši tehničari analiziraju i dokumentiraju izmjerene vrijednosti sobne temperature, temperature zida i vanjske temperature zraka.

Možemo odrediti odstupanja u usporedbi sa referentnim uređajem na širokom temp. području zahvaljujući mogućnosti simulacije tri vrste zida (neizolirani, slabo i dobro izolirani zid).

Tehičari uspoređuju proračunati faktor prijenosa topline i podatke koje su očitali na zaslonu uređaja sa podacima na dodatku certifikata, te vam pružaju detaljno objašnjenje usporedbe.