Vlaga

Umjeravamo digitalne mjerne instrumente za relativnu vlagu u području 10 … 90%rH, u točkama (11,3 / 45 / 75,3%rH) ili na drugim točkama prema želji korisnika. U slučaju ponovnog umjeravanja, u cijenu je uračunato i podešavanje. Ponovno umjeravanje se radi ako je moguće ili je potrebno, i ako je instrument Testo.